เพิ่มสถานที่ Free Wi-Fi มากขึ้น

มีเสียงเรียกร้องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเรื่องอยากให้เพิ่มจุดบริการ Free Wi-Fi มากขึ้น คราวนี้ขอแนะนำ Free Wi-Fi card โดย NTT East บัตรนี้สามารถใช้อินเตอร์ฟรีได้ 14 วัน

วิธีการใช้:

  1. ไปที่เคาเตอร์ของ NTT East ที่สนามบิน Haneda และ สนามบิน Narita แสดงพาสปอร์ตเพื่อขอ free Wi-Fi card
  2. ใส่รหัส ID และรหัสผ่านเข้าไปใน Smart Phone
  3. เชื่อมต่อสัญญาณ NTT East Wi-Fi signal (0000FLETS-PORTAL)
    *มี Access Point 17,000 จุดทั่วฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น
    *ต่อจากนี้จะมีบริการลักษณะเดียวกันเพิ่มมากขึ้นในทั่วประเทศญี่ปุ่น

เว็บไซต์
ภาษาอังกฤษ
http://www.jnto.go.jp/eng/indepth/exotic/JapanesQue/special/ntteast.html

จดหมายข่าวอื่นๆ