แนะนำ Application เที่ยวญี่ปุ่นสำหรับ Android

ขอแนะนำ Application ต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น ที่มีให้ดาวน์โหลดมาใช้ฟรี และที่ให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเจ้าของ Application เหล่านี้แต่อย่างใด

ชื่อ : TABIMORI
ประเภท : เป็นแอพพลิเคชั่นจัดทำโดยสนามบินนานาชาตินาริตะ ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวญี่ปุ่นทั่วไป
รายละเอียด :  พยากรณ์อากาศ แปลงค่าเงิน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แสดงจุดที่มี Wifi ฟรี และแนะนำวิธีการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
เว็บไซต์ :   https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.narita_airport.android.tabimori

***ในส่วนของเช็คเส้นทางการเหมือน Hyperdia.com***

ชื่อ : Osaka-info
ประเภท : แนะนำโอซาก้า
รายละเอียด : เป็น Application จัดทำโดยการท่องเที่ยวโอซาก้า ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในโอซาก้าและภูมิภาคคันไซเป็นภาษาไทย
เว็บไซต์ :  http://www.osaka-info.jp/th/app/
ชื่อ : GoodLuckTrip_Bookshelf
ประเภท : แนะนำข้อมูลญี่ปุ่นทั่วไป
รายละเอียด : นิตยสาร Good Luck Trip ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว แผนที่ การเดินทาง และเทศกาลต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ มีภาพสวยๆ และเนื้อหาต่างๆน่าสนใจ
เว็บไซต์ : http://www.goodlucktrip.jp/new/new_english.html
ชื่อ : Wa Guide
ประเภท : แนะนำโดยรวม
รายละเอียด :  App นี้สามารถลิงค์เข้ากับเนื้อหาของนิตยสารแจกฟรี WAttention Free paper ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้

สามารถสนุกกับ WAttention Stamp Rally แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และสามารถแปลชื่ออาหารญี่ปุ่นบางส่วนไปเป็นอีกภาษาหนึ่งได้

เว็บไซต์ :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wattention.waguide
ชื่อ : ซับโปโรทราเวล
ประเภท : แนะนำซับโปโร
รายละเอียด  : App สมาร์ทโฟนอย่างเป็นทางการของการท่องเที่ยวเมืองซัปโปโร ให้ข้อมูลแนะนำที่ท่องเที่ยวและอีเว้นในซับโปโรทั้งด้านข้อมูลและวีดีโอ รวมไปถึงแจกคูปองอีกด้วย มีข้อมูลภาษาไทย
เว็บไซต์  : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hbc.sapporoinfo
ชื่อ  : Japan Connected-free Wi-Fi
ประเภท  : แนะนำ Free Wifi Spot
รายละเอียด  : ค้นหา Free Wifi Spot ที่มีในประเทศญี่ปุ่น พร้อมบอกเงื่อนไขและรายละเอียดในการใช้ wifi นั้นๆสามารถเชื่อมต่อ wifi ที่มีอยู่ในลิสต์รายชื่อ สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเชื่อมต่อ wifi แบบไม่มีค่าใช่จ่าย
เว็บไซต์  : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nttbp.jfw
ชื่อ : Japan Trains
ประเภท : แผนที่สถานี
รายละเอียด  : แสดงแผนที่การเดินรถไฟทั่วญี่ปุ่น เมื่อกรอกชื่อสถานีต้นทาง-ปลายทางแล้ว APP บอกวิธีการเดินทางโดยรถไฟ รวมถึงรอบเวลา ราคาเช่นเดียวกับเว็บไซต์ HYPERDIA.COM
หากไม่มั่นใจชื่อสถานี สามารถพิมพ์เครื่องหมาย % แทนได้ เช่น AZA%BAN ระบบจะแสดงผลให้เป็น AZABU-JUBAN
เว็บไซต์  : https://play.google.com/store/apps/details?id=bside.extremeambient.net
ชื่อ : Tokyo Guide, Hotels Weather
ประเภท : ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวญี่ปุ่นโดยรวม
รายละเอียด : พยากรณ์อากาศ แนะนำร้านอาหาร บาร์ เล้าจ์ โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ธนาคาร เป็นต้น ในบริเวณนั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ft451.tokyo
ชื่อ : Tourist Spots of Japan
ประเภท : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
รายละเอียด : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่รอบๆ ตัวในขณะนั้น และสามารถคอมเม้นและอ่านคอมเม้นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ  แต่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนทเวลาใช้งาน
เว็บไซต์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aobocorp.and.tourismposts

***รายละเอียดที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาญี่ปุ่น***

ชื่อ : Osaka Offline Map Guide Flight
ประเภท : แนะนำข้อมูลเที่ยวโอซาก้า
รายละเอียด : แสดงแผนที่ในโอซาก้าโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มีรูปสถานที่ท่องเที่ยว และมีคำอธิบายข้อมูลร้านอาหาร การเดินทาง สนามบิน มีบริการแปลงค่าเงิน บริการจองโรงแรม เป็นต้น
เว็บไซต์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=off.guide.maps.osaka
ชื่อ : NAVITIME for Japan Travel
ประเภท : แนะนำข้อมูลกรุงโตเกียว
รายละเอียด  : แผนที่รถไฟบนดินและรถไฟใต้ดินในเขตกรุงโตเกียว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละเขต วิธีการเดินทางไปที่ต่างๆ (นั่งรถ เปลี่ยนรถ)ค้นหาจุดให้บริการ wifi ฟรี นอกจากนั้นยังแจกฟรี 14 วัน ID/PASS for NTT FREE Wi-Fi (จากนอกประเทศญี่ปุ่น) อีกด้วย
เว็บไซต์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.inbound.walk
ชื่อ : Japan Travel Guide With Me
ประเภท : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
รายละเอียด : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guidewithme.japan
ชื่อ : Osaka Map and Walks
ประเภท : แนะนำโอซาก้า
รายละเอียด : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโอซาก้า แสดงแผนที่สำหรับการเดินเที่ยว
เว็บไซต์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpsmycity.android.u215
ชื่อ : Kyoto Map and Walks
ประเภท : แนะนำเกียวโต
รายละเอียด : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเกียวโต แสดงแผนที่สำหรับการเดินเที่ยว
เว็บไซต์ :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpsmycity.android.u59
ชื่อ : Tokyo Map and Walks
ประเภท  : แนะนำโตเกียว
รายละเอียด : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว แสดงแผนที่สำหรับการเดินเที่ยว
เว็บไซต์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpsmycity.android.u20
ชื่อ : Hiroshima Map and Walks
ประเภท : แนะนำฮิโรชิม่า
รายละเอียด : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในฮิโรชิม่า แสดงแผนที่สำหรับการเดินเที่ยว
เว็บไซต์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpsmycity.android.u182
ชื่อ : Japan Shopping
ประเภท : แนะนำโดยรวม
รายละเอียด : ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวและช็อปปิ้ง และข้อมูลโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด
เว็บไซต์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gojsf.android
ชื่อ : HBC Hokkaido Navi
ประเภท : แนะนำฮอกไกโด
รายละเอียด : ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะฮอกไกโด และมีวีดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย
เว็บไซต์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hbc.sapporoinfo
ชื่อ : Visit Toyama
ประเภท : แนะนำโทยามะ
รายละเอียด : ฟรีข้อมูลท่องเที่ยวและแผนที่จังหวัดโทยามะโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แต่หากเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตัวแผนที่สามารถนำทางจุดที่อยู่ปัจจุบันไปถึงจุดปลายทางได้
เว็บไซต์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mappleon.android.visittoyama
ชื่อ : TOKYO COOL
ประเภท : แนะนำ Tokyo SKYTREE
รายละเอียด : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โดยบริเวณรอบๆ Tokyo SKYTREE พร้อมแผนที่ Google Map โดยละเอียดด้วย
เว็บไซต์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.tokyocool
ชื่อ : Tokyo Metro Map
ประเภท : แผนที่สถานี
รายละเอียด : แผนภาพสายรถไฟใต้ดินในกรุงโตเกียว สามารถค้นหาชื่อสถานีต่างๆ ได้  เมื่อกรอกชื่อสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง ระบบจะคำนวนวิธีการเดินทางให้
เว็บไซต์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lethani.metro.tokyo
ชื่อ : JCB Japan Guide
ประเภท : แนะนำโดยรวม
รายละเอียด : ส่วนลดและของแถมต่างๆ ในร้านอาหารที่สามารถใช้บัตรเครดิต JCB Card ได้ นอกจากนั้นยังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม การเดินทาง เป็นต้น
เว็บไซต์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jcb.japanguide.en

สำหรับ Application ที่ให้ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น สำหรับใช้กับ iOS เชิญดูข้อมูลที่นี่ :
https://www.jnto.or.th/newsletter/app-2013/

 

 

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2014

จดหมายข่าวอื่นๆ