การเดินทาง

*เริ่มใช้ JR All Kyushu Rail Pass 5 Days*
เมืองนางาซากิ (Nagasaki), จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki)
Hakata Sta. — ico_jr  (Ltd.Exp. Midori 2 ชั่วโมง ) Nagasaki Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
พักในเมืองฟุคุโอกะ (Fukuoka)
Nagasaki Sta. — ico_jr (Ltd.Exp. Midori 2 ชั่วโมง )Hakata Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
*แผนการเดินทางเสริม*
เมืองซะเซะโบะ (Sasebo City), จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki)
Hakata Sta. — ico_jr (Ltd.Exp. Midori 1 ชั่วโมง 55 นาที)Sasebo Sta.
สวนสนุกเฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch), จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki)
Hakata Sta. —   (Ltd.Exp. Huis Ten Bosch 1 ชั่วโมง 40 นาที)Huis Ten Bosch Sta.

เมืองนางาซากิ (Nagasaki), จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki)

สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Memorial Peace Park)

สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Memorial Peace Park) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหยื่อและผู้สูญเสียจากการถูกระเบิดปรมาณูถล่มในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้านหน้าสวนมีน้ำพุแห่งสันติภาพ (Fountain of Peace) เป็นสัญลักษณ์ถึงชาวเมืองนางาซากิที่ถูกความร้อนและสารเคมีจากระเบิดเผาไหม้ รวมถึงรูปปั้นของชายหนุ่ม ยกแขนขวาชี้ขึ้นฟ้าเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเตือนภัยอันตรายที่เกิดจากระเบิดปรมาณู ส่วนแขนซ้ายเหยียดตรงไปข้างลำตัวเพื่อเรียกร้องสันติภาพ ภายในสวนแห่งนี้ยังมีรูปปั้นที่ถูกส่งมาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นำมาจัดแสดงเพื่อร่วมเรียกร้องให้เกิดสันติภาพและความสงบสุขแก่โลกใบนี้ นอกจากนี้บริเวณใกล้ๆ กันยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ Nagasaki Atomic Bomb Museum อีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ 7-8 Hirano-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Nagasaki Sta. เดินไปยัง Nagasaki eki-mae tram stop จากนั้นโดยสารรถรางลงที่ Matsuyama-machi tram stop ใช้เวลา 15 นาที แล้วเดินต่อ 2 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://travel.at-nagasaki.jp/en/what-to-see/33

วัดโซฟุคุจิ (Sofukuji Temple)

วัดโซฟุคุจิ (Sofukuji Temple) เป็นวัดเซนนิกายโอบะคุ (Obaku Zen) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1629 โดยคณะพระจีน ตัววัดเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์จีน แบ่งเป็นสองอาคาร อาคารหนึ่งสำหรับใช้เป็นที่เก็บสะสมสมบัติของชาติ ภายในห้องโถงกลางเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นขนาดเท่าคนจริงของ เทพมะโซะ (Maso) เทพธิดาแห่งท้องทะเลเพื่อให้ผู้คนได้สักการะบูชา

ico_01 ที่อยู่ 7-8 Kajiyamachi, Nagasaki-shi, Nagasaki
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Matsuyama-machi tram stop โดยสารรถราง ลงที่ Shokakuji-shita tram stop ใช้เวลา 15 นาที แล้วเดินต่อ 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://travel.at-nagasaki.jp/en/what-to-see/22

วัดโคฟุคุจิ (Kofukuji Temple)

วัดโคฟุคุจิ (Kofukuji Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งสร้างโดยพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางมาอาศัยอยู่ในจังหวัดนางาซากิ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1620 เพื่อเป็นที่สักการะขอพรสำหรับเรือที่เข้าเทียบท่า โดยอีกนัยหนึ่งพ่อค้าชาวจีนนั้นได้สร้างวัดขึ้นมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อรัฐบาลเมืองนางาซากิว่าตนเองนั้นไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ ภายในห้องโถงกลางเป็นที่ประดิษฐานของพระศากยมุนีซึ่งเป็นพระประธานของวัดแห่งนี้

ico_01 ที่อยู่ 4-32 Tera-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Shokakuji-shita tram stop โดยสารรถราง ลงที่ Kokaido-mae tram stop ใช้เวลา 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://kofukuji.com/english

นางาซากิไชน่าทาวน์ (Nagasaki Chinatown)

นางาซากิไชน่าทาวน์ (Nagasaki Chinatown) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ชินจิไชน่าทาวน์ (Shinchi Chinatown) สร้างขึ้นในระหว่างศตวรรษที่ 15 – 19 เป็นพื้นที่ค้าขายระหว่างพ่อค้าชาวจีนและชาวญี่ปุ่น เนื่องจากเวลานั้นเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นปิดประเทศ เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวตะวันตกที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ มีเพียงท่าเรือนางาซากิเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าขายกับต่างประเทศได้ ปัจจุบันนางาซากิไชน่าทาวน์ ถือเป็นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น และนับเป็นสถานที่ที่ยังคงเอกลักษณ์และกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมของชาวจีนมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

ico_01 ที่อยู่ 10-13 Shinchi-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Kokaido-mae tram stop โดยสารรถราง ลงที่ Tsuki-machi tram stop ใช้เวลา 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://travel.at-nagasaki.jp/en/what-to-see/19
ico_05 เว็บไซต์ https://www.japan.travel/en/spot/740/

สวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden)

สวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden) เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองนางาซากิ สร้างโดย Thomas Blake Glover พ่อค้าชาวสกอตแลนด์ ซึ่งได้เดินทางมาที่เมืองนางาซากิแห่งนี้และสร้างคฤหาสน์ ณ ทางตอนใต้ของภูเขาหรือสวนโคลฟเวอร์ ในช่วงยุคที่ญี่ปุ่นปิดประเทศมีเพียงเมืองนางาซากิเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าขายติดต่อกับชาวต่างชาติได้ ปัจจุบันคฤหาสน์แห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวญี่ปุ่นเองและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในสวนยังปลูกดอกไฮเดรนเยียร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวนโกลฟเวอร์อีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ 8-1 Minami-Yamatemachi, Nagasaki-shi, Nagasaki
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Tsuki-machi tram stop โดยสารรถราง ลงที่ Ouratenshudo-shita tram stop ใช้เวลา 5 นาที แล้วเดินต่อ 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://travel.at-nagasaki.jp/en/what-to-see/11
ico_05 เว็บไซต์ http://www.glover-garden.jp/english

โบสถ์คาทอลิกโออุระ (Oura Catholic Church)

wonderful-kyushu-2nd-nagasaki-11

โบสถ์โออุระ (Oura Catholic Church) ตั้งอยู่ใกล้กับสวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden) เป็นโบสถ์คริสตศาสนานิกายคาทอลิก สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1863 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1867 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของสมัยเอโดะ นับได้ว่าเป็นโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และยังได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติที่มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นอีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ 5-3 Minamiyamatemachi, Nagasaki-shi, Nagasaki
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Glover Garden เดินประมาณ 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://visit-nagasaki.com/spots/detail/207

เกาะเดจิมะ (Dejima Island)

wonderful-kyushu-2nd-nagasaki-13

เกาะเดจิมะ (Dejima Island) เกาะเดจิมะเป็นเกาะเทียมเล็กๆ ในอ่าวนางาซากิที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ในปี ค.. 1634 ด้วยการขุดคลองผ่านคาบสมุทรเล็กๆ เพื่อให้พ่อค้าชาวโปรตุเกสได้เข้ามาค้าขายและใช้เป็นที่พักอาศัย จนเมื่อถึงปี ค.. 1638 ชาวโปรตุเกสก็ถูกขับไล่ออกไป และถูกแทนที่โดยชาวดัตช์ ปัจจุบันได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ โดยจะมีบ้านและอาคารต่างๆ แบบโบราณดั้งเดิมให้นักท่องเที่ยวเดินชมได้

ico_01 ที่อยู่ Dejimamachi, Nagasaki-shi, Nagasaki
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Tsuki-machi tram stop โดยสารรถราง ลงที่ Dejima tram stop ใช้เวลา 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://www.japan.travel/en/spot/754/

ชมวิวกลางคืนที่ภูเขาอินะชะ (Mount Inasa night view)

ภูเขาอินะชะ (Mount Inasa night view) เป็นภูเขาสูง 333 เมตร อยู่ใกล้กับตัวเมืองนางาซากิ ที่จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาจะสามารถเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิวทัศน์ในยามค่ำคืนของที่นี่นั้นสวยงามมากจนได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปที่ยอดสูงสุดของภูเขาได้โดยกระเช้าไฟฟ้าหรือรถบัส ซึ่งบนยอดเขามีร้านอาหารมากมายไว้คอยต้อนรับอีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ 8-1 Fuchi-cho, Nagasaki-shi, Nagasaki
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Dejima tram stop โดยสารรถราง ลงที่ Takara-Machi tram stop ใช้เวลา 5 นาที แล้วเดินต่อ 15 นาทีเพื่อไปขึ้น Ropeway
ico_05 เว็บไซต์ http://travel.at-nagasaki.jp/en/what-to-see/36

พักในเมืองฟุคุโอกะ (Fukuoka)


*แผนการเดินทางเสริม*

เมืองซะเซะโบะ (Sasebo City), จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki)

เมืองซะเซะโบะ (Sasebo City) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของจังหวัดนางาซากิ ท่าเรือที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของทิวทัศน์ที่สวยงามสุดโรแมนติกรองจากอุทยานแห่งชาติไซไกที่อยู่ใกล้เคียง เต็มไปด้วยร้านค้าในสไตล์อเมริกันมากมาย เช่น เบอเกอร์ซะเซะโบะ (Sasebo Burgers) เป็นต้น มีสวนสัตว์น้ำ (Kujukushima Aquarium) และท่าเรือซะเซะโบะซึ่งประกอบไปด้วยเกาะกว่า 208 เกาะ ในขนาดที่แตกต่างกันไป โดยนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือ (Kujukushima Island Cruise) เพื่อดื่มด่ำกับความงามและบรรยากาศแสนสบายนี้ได้เช่นกัน

ico_01 ที่อยู่ Sasebo-shi, Nagasaki
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Sasebo Sta.
ico_05 เว็บไซต์ http://travel.sasebo99.com/en/99islands.php
ico_05 เว็บไซต์ http://www.visit-nagasaki.com/spots/detail/222
ico_05 เว็บไซต์ http://visit-nagasaki.com/special/summer2016

สวนสนุกเฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch), จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki)

เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) คือสวนสนุกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตกแต่งในสไตล์ยุโรปทั้งหมด โดยจำลองมาจากหมู่บ้านในประเทศฮอลแลนด์ ไฮไลท์ของที่นี่คือการปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล โดยเฉพาะเทศกาลชมดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวยังมีการแสดง Light Illumiantion ที่สวยงามตระการตา นอกจากนี้ภายในสวนสนุกยังมีทั้งร้านอาหาร และโรงแรมคอยให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ 1-1 Huis Ten Bosch Machi, Sasebo-shi, Nagasaki
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Huis Ten Bosch Sta. เดิน 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://english.huistenbosch.co.jp