การเดินทาง

*ใช้ JR East Pass (Nagano, Niigata area) 5 วัน แบบไม่ติดกัน*
**เที่ยวในย่าน นิกโก้-นะสุ (Nikko-Nasu Area) แนะนำให้เช่ารถขับ หรือเหมารถแท็กซี่ หรือโดยสารรถบัส**
อนุสรณ์สถานศาลเจ้าโทโชกูที่เมืองนิกโก้ (The Shrines and Temples of Nikko), จังหวัดโทชิงิ (Toshigi)
Nasuyumoto-onsen bus stop. ico_bus (Bus 35 นาที)Kuroiso Sta.  ico_jr (JR Utsunomiya Line 5 นาที)Nasushiobara Sta. ico_shinkansen (Shinkansen 14 นาที)Utsunomiya Sta.  ico_jr (JR Nikko Line 45 นาที)Nikko Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
เมืองโอมิยะ (Omiya Area), จังหวัดไซตามะ (Saitama)
Nikko Sta. ico_jr (JR Nikko Line 45 นาที)Utsunomiya Sta. ico_shinkansen (Shinkansen 25 นาที)Omiya Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
พักในเมืองโอมิยะ (Omiya)
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
*แผนการเดินทางเสริม*
สวนนะสุ เฮเซโนะโมะริ (Nasu Heisei-no-mori) – อาณาจักรสัตว์นะสุ (Nasu Animal Kingdom)
Nasuyumoto-onsen — (ขับรถ 1 ชั่วโมง)Nasu Heisei-no-mori — (ขับรถ 10 นาที)Nasu Animal Kingdom

อนุสรณ์สถานศาลเจ้าโทโชกูที่เมืองนิกโก้ (The Shrines and Temples of Nikko),
จังหวัดโทชิงิ (Toshigi)

ศาลเจ้าโทโชกู (Toshogu Shrine)

ศาลเจ้าโทโชกู (Toshogu Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ที่เป็นสัญญลักษณ์ของเมืองนิกโก้ เริ่มสร้างในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่โชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะสึ โชกุนคนแรกของตระกูลโทะกุงะวะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวัฒนธรรมของศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก้ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ภายในเป็นที่ตั้งรูปเคารพและมีสถานที่ฝังอัฐิของโชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะสึ อาคารต่างๆ มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงามด้วยไม้แกะสลัก หนึ่งในนั้นจะเป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

ico_01 ที่อยู่ 2301 Sannai, Nikko-shi, Tochigi
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Nikko Sta. โดยสารรถบัส 10 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.jnto.go.jp/eng/indepth/scenic/worldheritage/c_4_nikko.html
ico_05 เว็บไซต์ http://www.toshogu.jp/english/index.html

ศาลเจ้าฟุตะระซัง (Futarasan Shrine)

ศาลเจ้าฟุตะระซัง (Futarasan Shrine) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 767 เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปว่า ศาลเจ้านิกโกฟุตะระซัง เป็นสถานที่สถิตย์ของเทพเจ้า 3 องค์ ได้แก่ โอคุนินุชิ ทะโงะริฮิเมะ และอะจิซุกิทะกะฮิโคะเนะ ศาลเจ้าฟุตะระซังตั้งอยู่ระหว่างศาลเจ้าโทโชกูกับสุสานไทยูอินและวัดรินโนที่อยู่ใกล้เคียง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโดยยูเนสโก ภายในศาลเจ้าเป็นสถานที่เก็บรักษาดาบสองเล่มซึ่งจัดว่าเป็นสมบัติประจำชาติของประเทศญี่ปุ่น

ico_01 ที่อยู่ 2307 Sannai, Nikko-shi, Tochigi
ico_02 วิธีการเดินทาง จากศาลเจ้าโทโชกู เดิน 10 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://www.jnto.go.jp/eng/spot/shritemp/futarasanjinja.html

สุสานอิเอะมิตสุ (Iemitsu Mausoleum)

สุสานอิเอะมิสุ (Iemitsu Mausoleum) เป็นสุสานของโชกุนโทะกุงะวะรุ่นที่สาม ผู้ซึ่งเป็นหลานชายของอิเอะมิสุ โทะกุงะวะ เป็นสุสานที่มีความกว้างใหญ่ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายกับศาลเจ้าโทโชกู (Toshogu Shrine) สร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงท่านไทยูอินเบียว (Taiyuin) ซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่

ico_01 ที่อยู่ 2300 Sannai, Nikko-shi, Tochigi
ico_02 วิธีการเดินทาง จากศาลเจ้าฟุตะระซัง เดิน 8 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://www.jnto.go.jp/eng/spot/shritemp/nikkosanrinnoji.html

เมืองโอมิยะ (Omiya Area), จังหวัดไซตามะ (Saitama)

พิพิธภัณฑ์รถไฟ (The Railway Museum)

พิพิธภัณฑ์รถไฟ (The Railway Museum) สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีการรถไฟที่บริหารงานโดย JR East ด้านในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับส่วนประกอบของรถไฟทั้งในญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์และส่วนประกอบต่างๆ ของรถไฟ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงรถไฟเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านบนของอาคารเป็นที่ตั้งของร้านอาหารและสวนหย่อม เนื่องจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณระหว่างรางรถไฟหลายสาย นักท่องเที่ยวจึงสามารถนั่งรับประทานอาหารพร้อมชมวิวของรถไฟที่วิ่งผ่านไปมา

ico_01 ที่อยู่ 3-47 Onari-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Omiya Sta. ต่อ New Shuttle (190 เยน) ลงที่ Tetsudo-Hakubutsukan Sta. พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ข้างๆ สถานี
ico_05 เว็บไซต์ http://www.railway-museum.jp/en

หมู่บ้านบอนไซโอมิยะ (Omiya Bonsai Village)

หมู่บ้านบอนไซโอมิยะ (Omiya Bonsai Village) สร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1925 เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคคันโต จึงได้ย้ายจากโตเกียวมาสร้างขึ้นที่นี่ เพราะมีสภาพอากาศและน้ำที่ดีเหมาะแก่การเติบโตของต้นบอนไซ ภายในหมู่บ้านนอกจากสวนบอนไซแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเนอสเซอรี่อนุบาลต้นบอนไซไว้จำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ 682-2 Nishiki-cho Omiya-ku, Saitama
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Omiya Sta. โดยสารรถไฟ JR Utsunomiya Line ลงที่ Toro Sta. ใช้เวลา 3 นาที และเดินต่อ 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://omiyabonsai.jp

พักในเมืองโอมิยะ (Omiya)


*แผนการเดินทางเสริม*

สวนนะสุ เฮเซโนะโมะริ (Nasu Heisei-no-mori) – อาณาจักรสัตว์นะสุ (Nasu Animal Kingdom)

สวนนะสุ เฮเซ โนะโมะริ (Nasu Heisei-no-mori)

สวนนะสุ เฮเซโนะโมะริ (Nasu Heisei-no-mori) เดิมสวนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังนะสุอิมพีเรียลตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินิกโก้ ซึ่งเป็นที่แปรพระราชฐานของพระราชวงศ์ สามารถเดินชมความสวยงามของสวนป่าและน้ำตกไปตามเส้นทางเดินโดยรอบ หรือสามารถเลือกโปรแกรมการเดินชมสวนแบบสั้นๆ ได้ฟรีโดยมีไกด์คอยอธิบายให้ความรู้

ico_01 ที่อยู่ 3254 Takakuhei, Nasu-gun, Nasu-machi, Tochigi
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Nasushiobara Sta. ขับรถประมาณ 1 ชั่วโมง
ico_05 เว็บไซต์ http://www.nasuheiseinomori.go.jp/en

อาณาจักรสัตว์นะสุ (Nasu Animal Kingdom)

shinetsu-kanto-2nd-saitama-18
shinetsu-kanto-2nd-saitama-19

อาณาจักรสัตว์นะสุ (Nasu Animal Kingdom) สวนสัตว์แห่งนี้เป็นที่รวมของสัตว์นานาชนิดมากกว่า 500 สายพันธุ์ โดยเราสามารถสัมผัสกับสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด ทั้งตัวอัลปาก้าและหนูยักษ์ Capybaras นอกจากนี้ยังมีการแสดงของสัตว์แสนรู้นานาชนิด

ico_01 ที่อยู่ 1042-1 Oshima, Nasu-machi, Nasu-gun, Tochigi
ico_02 วิธีการเดินทาง จากสวนนะสุ เฮเซ โนะโมะริ ขับรถประมาณ 10 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.nasu-oukoku.com/contents/english2015.html