การเดินทาง

ปราสาทมัตสึยะมะ (Matsuyama Castle), จังหวัดเอะฮิเมะ (Ehime)
Kochi Sta. — ico_jr (Ltd. Exp. 99 นาที) → Tadotsu Sta.— ico_jr (Ltd. Exp. 121 นาที) → Matsuyama Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
เมืองโดโกะ (Dogo), จังหวัดเอะฮิเมะ (Ehime)
JR Matsuyama Sta. — ico_jr (Tram No.5 20 นาที)Dogo Onsen Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
พักในโดโกะอนเซ็น (Dogo Onsen)

ปราสาทมัตสึยะมะ (Matsuyama Castle), จังหวัดเอะฮิเมะ (Ehime)

6th-ehime-02

ปราสาทมัตสึยะมะ (Matsuyama Castle) ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวในจังหวัดเอะฮิเมะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1603 ตั้งอยู่บนภูเขาคัตสึยะมะ (Mount Katsuyama) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทที่ยังคงโครงสร้างดั้งเดิมเอาไว้ได้จนถึงปัจจุบัน แต่อาคารปราสาทหลัก (Donjon) เคยถูกเพลิงไหม้จนต้องมีการบูรณะใหม่จาก 5 ชั้น เหลือเพียง 3 ชั้น ในปี ค.ศ. 1854 และปราสาทแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติประจำชาติทางวัฒนธรรมอีกด้วย ตัวปราสาทมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 132 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมือง โดยการไปถึงตัวปราสาทมีสองทางคือ เดินดูวิวบนเส้นทางที่คดเคี้ยว หรือจะนั่งกระเช้าและเก้าอี้ลิฟต์ไปก็ได้เช่นกัน

ico_01 ที่อยู่ 1 Marunouchi, Matsuyama-shi, Ehime
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก JR Matsuyama Sta. นั่งรถรางสาย 5 ลงที่ Okaido Sta. ใช้เวลา 10 นาที จากนั้นโดยสารกระเช้าไปตัวปราสาท
ico_05 เว็บไซต์ https://www.japan.travel/en/spot/819/

เมืองโดโกะ (Dogo), จังหวัดเอะฮิเมะ (Ehime)

สถานีรถรางโดโกะอนเซ็น (Dogo Onsen Sta.)

6th-ehime-04

สถานีรถรางโดโกะอนเซ็น (Dogo Onsen Sta.) เป็นอาคารไม้ 2 ชั้นสีทูโทนที่โดดเด่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1895 โครงสร้างเป็นสถาปัตยกรรมสมัยเมจิ สถานีแห่งนี้เป็นสถานีปลายทางของรถราง 3 สาย โดยจุดเด่นของที่นี่คือ หัวรถจักรไอน้ำ Botchan โบราณ ซึ่งจัดแสดงไว้ที่หน้าสถานี เป็นการจำลองขึ้นใหม่ให้เหมือนแบบเดิม นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางชมเมืองได้จากเส้นทาง Matsuyama – Dogo Onsen

ico_01 ที่อยู่ Dogo, Matsuyama-shi, Ehime
ico_02 วิธีการเดินทาง ที่ Dogo Onsen Sta.
ico_05 เว็บไซต์ https://www.city.matsuyama.ehime.jp/lang/en/sightseeing/dogo.html

สวนโดโกะ (Dogo Park)

สวนโดโกะ (Dogo Park) ในอดีตเป็นที่ตั้งของปราสาท Yuzuki ปัจจุบันถึงแม้จะไม่หลงเหลือซากของตัวปราสาทให้เห็นแล้ว แต่ยังมีกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์ของซามูไรหลงเหลืออยู่ และมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ให้ได้ชมกัน นอกจากนี้สวนแห่งนี้ยังเป็นสวนที่ได้รับความนิยมในการชมซากุระซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากโดโกะอนเซ็นอีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ Dogokoen, Matsuyama-shi, Ehime
ico_02 วิธีการเดินทาง จากสถานีรถรางโดโกะอนเซ็น เดินประมาณ 2-3 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.dogokouen.jp/img/english.pdf

โดโกะอนเซ็น (Dogo Onsen)

โดโกะอนเซ็น (Dogo Onsen) เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีความเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 3,000 ปี สัญลักษณ์ของโดโกะอนเซ็นอยู่ที่ อาคารหลัก (Dogo Onsen Honkan) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1894 เป็นอาคารไม้ 3 ชั้น เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปแช่น้ำผ่อนคลายด้านใน สถานที่แห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สร้างอนิเมชันอันโด่งดังเรื่อง Spirited Away และระหว่างทางจากสถานี ไปยังอาคารอาบน้ำหลักจะได้พบกับทางเดินที่รวบรวมร้านค้าเอาไว้มากมาย

ico_01 ที่อยู่ 5-6 Yunomachi, Dogo, Matsuyama-shi, Ehime
ico_02 วิธีการเดินทาง จากสวนโดโกะ เดินประมาณ 2-3 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://dogo.jp/en/

วัดอิชิเทจิ (Ishiteji Temple)

วัดอิชิเทจิ (Ishiteji Temple) วัดนิกายชินงอนแห่งนี้ เป็น 1 ใน 88 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเส้นทางแสวงบุญชิโกะคุสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 728 ตามพระราชประสงค์ของจักรพรรดิ Shomu เป็นผลงานการสร้างโดยท่าน Kobo Daishi มีทางเชื่อมต่อแต่ละอาคารเข้าไว้ด้วยกัน มีเจดีย์ 3 ชั้น และประตูนิโอมงเป็นจุดเด่น นอกจากนี้ยังมีถ้ำทางเดินที่สลับชับซ้อนประมาณ 200 เมตร นำไปสู่พระวิหาร องค์เทพที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดอิชิเทจิคือ คิชิโมะจิง (Kishimojin) พระมารดาที่คนทั่วไปมักจะมาขอพรเพื่อให้คลอดบุตรโดยปลอดภัย บริเวณทางเข้าเรียงรายไปด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมาย

ico_01 ที่อยู่ 2-9-21 Ishite, Matsuyama-shi, Ehime
ico_02 วิธีการเดินทาง จากโดโกะอนเซ็น เดินประมาณ 20 นาที
ico_05 เว็บไซต์

https://www.japan.travel/en/spot/820/


พักในโดโกะอนเซ็น (Dogo Onsen)