การเดินทาง

เมืองโอทสุ (Otsu), จังหวัดชิงะ (Shiga)
Kanazawa Sta. — ico_exp (LTD. EXP. 140 นาที) → Kyoto Sta.— ico_exp ( JR Special Rapid 10 นาที) → Otsu Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………………………
เมืองซาคาโมโตะ(Sakamoto), จังหวัดชิงะ (Shiga)
Otsu Sta. — ico_exp (JR Biwako Line 5 นาที) → Ishiyama Sta.— ico_02 (walk 3 นาที) → Keihanishiyama Sta. — ico_exp (Keihan Ishiyama-Sakamoto Line 30 นาที) → Sakamoto Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….…………
โอโกะโตะ(Ogoto Onsen), จังหวัดชิงะ (Shiga)
Sakamoto Sta. — ico_exp (Keihan Ishiyama-Sakamoto Line 30 นาที) → Ojiyama Sta. — ico_02 (walk 5 นาที) → Otsukyo Sta.— ico_exp (JR Kosei Line 10 นาที) →Ogotoonsen Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….…………
พักในเมืองโอซาก้า (Osaka)
Ogotoonsen Sta. — ico_exp (JR Kosei Line 20 นาที) → Kyoto Sta. — ico_shinkansen(Shinkansen 15 นาที) → Shin-Osaka Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….…………
*แผนการเดินทางเสริม*
เมืองฮิโคเนะ (Hikone), จังหวัดชิงะ (Shiga)
Kanazawa Sta. — ico_exp (LTD.EXP. Shirasagi 116 นาที) → Maibara Sta. — ico_exp (JR Special Rapid Service 5 นาที) → Hikone Sta.

เมืองโอทสุ (Otsu), จังหวัดชิงะ (Shiga)

ทะเลสาบบิวะ (Biwa) และสวนนะงิสะ (Nagisa)

เมืองโอทสุ (Otsu) เมืองแห่งทะเลสาบบิวะโกะ (Biwako) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลสาบทางทิศใต้ ในอดีตเคยเป็นชุมทางสำคัญระหว่างเกียวโตและโตเกียว ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดชิงะ (Shiga) สวนสาธารณะขนาดใหญ่เลียบทะเลสาบบิวะ มีความยาวเป็นระยะทางถึง 5 กิโลเมตร จึงกลายเป็นส่วนพักผ่อนหลักของชาวเมืองโอทสุและที่นี่ยังมีวิวที่สวยงามมากๆและยังเหมาะกับการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่ในช่วงค่ำจะมีการแสดงโชว์น้ำพุเต้นระบำพร้อมกับประดับไฟ โดยนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือเพื่อชมบรรยากาศของทะเลสาบบิวะได้

ico_01 ที่อยู่ Hamaotsu to Nio no Hama, Otsu, Shiga
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Otsu Sta. เดิน 10 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://en.biwako-visitors.jp/spot/detail/114?active=enjoy

เมืองซาคาโมโตะ (Sakamoto), จังหวัดชิงะ (Shiga)

ภูเขาฮิเอ (Hieizan)

เมืองซาคาโมโตะ เป็นเมืองที่รุ่งเรืองสมัยก่อน ตั้งอยู่บริเวณภูเขาฮิเอ (Hieizan) อยู่ระหว่างชายแดนระหว่างจังหวัดเกียวโตกับชิกะ ที่เป็นสถานที่บำเพ็ญตนของนักบวชชั้นสูงของญี่ปุ่นจนรู้จักกันอีกนามว่า ภูเขาแห่งนักบวชเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าฮิเอ (Hiei Taisha) และวัดเอนเรียคุ (Enryakuji) โดยทั่วทั้งบริเวณของภูเขาฮิเอนั้น ได้ถูกบันทึกเป็นเขตรักษาอนุสรณ์สถานสำคัญทางวัฒนธรรม และยังขึ้นชื่อในเรื่องการชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง

ico_01 ที่อยู่ 4220 Sakamoto honmachi, Otsu-shi, Shiga
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Sakamoto Sta. ขึ้น Sakamoto Cable Car Railway ลงที่ Enryakuji Sakamoto Cable Railway ใช้เวลา 11 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.jnto.go.jp/eng/regional/shiga/hiezan.html

วัดเอนเรียคุ (Enryakuji Temple)

วัดเอนเรียคุ (Enryakuji Temple) มีประวัติมายาวนานกว่า1,200ปี เป็นวัดพุทธนิกายเท็นไดสร้างขึ้นในสมัยเฮอัน ราวปีค.ศ.788 ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธมหายาน นิกายเทียนไถจากจีน และยังสถานที่ปฏิบัติธรรมฝึกตนของพระสงฆ์ วัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เกียวโต ทำให้ยูเนสโกได้บันทึก ภูเขาฮิเอซันเป็น ได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรม

ico_01 ที่อยู่ 4220 Sakamotohonmachi, Otsu, Shiga
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Sakamoto Sta. ขึ้น Sakamoto Cable Car Railway ลงที่ Enryakuji Sakamoto Cable Railway ใช้เวลา 11 นาที แล้วเดินอีก 10 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.hieizan.or.jp/_att/english.pdf

คลองบิวะโกะ (The Lake Biwa Canal)

คลองบิวะโกะ (The Lake Biwa Canal) สร้างขึ้นในสมัยเมจิ ราวปีค.ศ.1890 มีวัตถุประสงค์ในการสร้างกระแสไฟฟ้า และผลิตน้ำประปา เพื่อใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในเกียวโตให้กลับพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ปัจจุบันปลูกต้นซากุระเป็นแนวยาวทั้งสองฝั่ง โดยจะมีการจัดงานชมดอกไม้และประดับไฟในตอนกลางคืนในช่วงฤดูใบไม้ผลิซากุระ

ico_01 ที่อยู่ Miidera-cho, Otsu , Shiga
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Miidera Sta. เดิน 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.otsu.or.jp/th/placetogo/0003/index.html

โอโกะโตะ (Ogoto Onsen), จังหวัดชิงะ (Shiga)

โอโกะโตะ (Ogoto Onsen) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบบิวะ เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาฮิเอ โดยน้ำพุร้อนของที่นี่มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย ช่วยการไหลเวียนของเลือด และทำให้ผิวพรรณนุ่มลื่นขึ้นอีกด้วยหากเข้าพักในเรียวกังของที่นี่น้ำพุร้อนจะมาจากแหล่งธรรมชาติบริสุทธิ์ทั้งหมด

ico_01 ที่อยู่ 6-5-1 Ogoto, Otsu City, Shiga
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Ogotoonsen Sta. เดิน 1 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.ogotoonsen.com/english

พักในเมืองโอซาก้า (Osaka)


*แผนการเดินทางเสริม*

เมืองฮิโคเนะ (Hikone) , จังหวัดชิงะ (Shiga)

ปราสาทฮิโกะเนะ (Hikone Castle)

ปราสาทฮิโกะเนะ (Hikone Castle) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1603 ในยุคเอะโดะที่เมืองฮิโกะเนะ จังหวัดชิงะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทแบบดั้งเดิมที่ไม่ถูกทำลาย ตัวปราสาทหลัก คูเมือง กำแพง และประตูยังคงอยู่สภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และเป็น 1 ใน 4 ปราสาทของญี่ปุ่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ตัวปราสาทมีทั้งหมด 3 ชั้นมี้นที่มีใหญ่มาก มีพิพิธภัณฑ์ปราสาทฮิโกเนะ(Hikone Castle Museum) อยุ่ตรงฐานเนินเข้าตัวปราสาท

ico_01 ที่อยู่ 1-1 Konkicho, Hikone, Shiga
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Hikone Sta. เดิน 15 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.hikoneshi.com/en/hikone-castle

สวนเก็นคิวเอน (Genkyuen)

สวนเก็นคิวเอน (Genkyuen) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทฮิโกะเนะ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1677 เป็นสวนญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน สร้างขึ้นโดยจำลองทิวทัศน์ทั้ง 8 (Omi no Hakkei) สวนแห่งนี้เป็นจุดที่ได้รับความนิยมมากในการชมซากุระและใบไม้เปลี่ยนสี เป็นอีกสวนญี่ปุ่นที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาชมสวนและนั่งดื่มชากันค่ะ ซึ่งสวนแห่งนี้ จะมีอาคารไม้ต่างๆ อยู่ติดกับสระน้ำ

ico_01 ที่อยู่ 3 Konkicho, Hikone, Shiga
ico_02 วิธีการเดินทาง จากปราสาทฮิโกะเนะ เดิน 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.hikoneshi.com/en/sightseeing/articles/genkyuen

ถนนช้อปปิ้งยูเมะเคียวบาชิ (Yume Kyobashi Castle Road)

ถนนช้อปปิ้งยูเมะเคียวบาชิ  ถนนแห่งนี้ได้รับการซ่อมแซมในปี1985 ปรับปรุงให้มีรูปแบบอาคารสมัยใหม่สไตล์เอโดะ เป็นถนนที่ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานเคียวบะชิที่ข้ามคูรอบปราสาท เรียงรายไปด้วยบ้านเรือนในสมัยเอโดะ เป็นร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก

ico_01 ที่อยู่ Honmachi, Hikone, Shiga
ico_02 วิธีการเดินทาง จากปราสาทฮิโกะเนะ เดิน 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.hikoneshi.com/en/sightseeing/articles/yumekyobashi