การเดินทาง

ทะเลสาบโทวาดะ (Lake Towada), จังหวัดอะโอโมริ (Aomori)
JR Sendai Sta. ico_jr (Shinkansen 1 ชั่วโมง 10 นาที) Hachinohe Sta. — ico_bus (JR Bus Tohoku 2 ชั่วโมง) → Towadako
bus stop

…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
ปราสาทฮิโรซะกิ (Hirosaki Castle), จังหวัดอะโอโมริ (Aomori)
Towadako bus stop — ico_bus (JR Bus Tohoku 3 ชั่วโมง)Aomori Sta. ico_jr (JR Ou Line 40 นาที)JR Hirosaki Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
พักในเมืองอะโอโมริ (Aomori)
JR Hirosaki Sta.ico_jr (JR Ou Line 40 นาที)JR Aomori Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
*แผนการเดินทางเสริม*
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะโอโมริ (Aomori Museum of Art), จังหวัดอะโอโมริ (Aomori)
JR Sendai Sta.ico_jr (Shinkansen 1 ชั่วโมง 45 นาที) Shin-Aomori Sta. — ico_jr (JR 6 นาที) Aomori Sta. —
ico_bus (Bus 20 นาที) → Kenritsu Bijutsukanmae bus stop

โบราณสถานซันไนมารุยะมะ (Sannai Maruyama Site), จังหวัดอะโอโมริ (Aomori)
Kenritsu Bijutsukanmae bus stopico_02 (เดิน 5 นาที) Sannai-Maruyama Ruins bus stop
สวนแอปเปิ้ลฮิโรซะกิ (Hirosaki Apple Park), จังหวัดอะโอโมริ (Aomori)
Aomori Sta.ico_jr (JR Ou Line 40 นาที) Hirosaki Sta.

ทะเลสาบโทวาดะ (Lake Towada), จังหวัดอะโอโมริ (Aomori)

ทะเลสาบโทวาดะ (Lake Towada) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮนชู ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดอะโอโมริ (Aomori) กับจังหวัดอะคิตะ (Akita)  ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบแบบ Caldera ชื่อ Caldera นี้เป็นภาษาสเปน มีความหมายว่าหม้อ ใช้เรียกพื้นที่ตรงกลางระหว่างภูเขาสองลูก ที่มีลักษณะยุบลงเป็นทรงคล้ายหม้อ ซึ่งเกิดจากแรงระเบิดของภูเขาไฟ ทะเลสาบโทวาดาโกะ นั้นล้อมรอบไปด้วยภูเขา  เป็นส่วนหนึ่งในอุทยานแห่งชาติโทวาดะ-ฮะจิมันไต (Towada-Hachimantai)  ซึ่งเป็นจุดที่ไม่ควรพลาด ในการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก บริเวณรอบๆ มีโรงแรม และร้านขายของที่ระลึก ซึ่งจะคึกคักมากเป็นพิเศษเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้แดง วิธีการชมความงามของทะเลสาบที่ดีสุดคือการล่องเรือชมวิว 50 นาที

ico_01 ที่อยู่ Towada-Hachimantai National Park, Aomori
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Aomori Sta. โดยสารรถ JR Bus Tohokuไปลงที่ Towadako Bus Stop ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
โดยรถบัสจะแวะจอดตามจุดชมวิวต่างๆตลอดเส้นทางลำธารโออิระเซะ (Oirase Keiryu) ในช่วงกลางเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤศจิกายนมีวันละ 6-7 รอบ ส่วนช่วงฤดูหนาวจะให้บริการวิ่งระหว่างอะโอโมริ (Aomori) กับ ภูเขาฮักโกดะ (Mount Hakkoda) และ หมู่บ้านน้ำพุร้อนซุกะยู (Sukayu Onsen) เท่านั้น
*สำหรับ JR Bus สามารถใช้ JR Pass ได้ แต่ไม่สามารถใช้ JR East Pass Tohoku area ขึ้นได้
http://www.jrbustohoku.co.jp/route/detail/?PID=9&RID=14
ico_05 เว็บไซต์ https://www.japan.travel/en/destinations/tohoku/aomori/lake-towada-and-around/

ปราสาทฮิโรซะกิ (Hirosaki Castle), จังหวัดอะโอโมริ (Aomori)

ปราสาทฮิโรซะกิ (Hirosaki Castle) สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1611 อาคารเดิมมี 5 ชั้น แต่ถูกไฟไหม้จากเหตุการณ์ฟ้าผ่าในปีค.ศ. 1627 จึงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ. 1810 มีเพียง 3 ชั้นดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน และเป็น 1 ใน 12 ปราสาทญี่ปุ่นดั้งเดิม ตั้งอยู่ในอาณาเขตของสวนสาธารณะฮิโรซะกิ (Hirosaki Park) และล้อมด้วยคูน้ำรอบปราสาท

สวนสาธารณะฮิโรซะกิเป็นหนึ่งในจุดชมดอกซากุระที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  “จุดชมดอกซากุระยอดนิยม 3 ลำดับต้นๆของญี่ปุ่น”จนพูดได้ว่าเป็นตัวแทนซากุระของญี่ปุ่น ในช่วงฤดูซากุระ (ปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม) ต้นซากุระกว่า 2600 ต้น 52 สายพันธุ์ เมื่อซากุระร่วงสู่คูน้ำ จะปรากฎภาพของผิวน้ำที่ถูกปกคลุมไปด้วยกลีบซากุระเป็นสีชมพูทั้งผืน

ico_01 ที่อยู่ 1-1 Shimo-Shirogane-cho, Oaza, Hirosaki-shi, Aomori
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก JR Hirosaki Sta.เดินประมาณ 20 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://japan-magazine.jnto.go.jp/en/1502_hirosaki.html

พักในเมืองอะโอโมริ (Aomori)


*แผนการเดินทางเสริม*

เมืองอะโอโมริ (Aomori), จังหวัดอะโอโมริ (Aomori)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะโอโมริ (Aomori Museum of Art)

3rd-aomori-06

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะโอโมริ (Aomori Museum of Art) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย ตั้งอยู่ด้านนอกตัวเมืองอะโอโมริ ตัวพิพิธภัณฑ์ทาด้วยสีขาวทั้งหมด ออกแบบโดย Jun Aokiมีมาสคอตตั้งอยู่ด้านนอกคือ รูปปั้นสุนัข ที่มีชื่อว่า Aomori-ken มีความสูงถึง 8.5 เมตรด้านในมีการจัดแสดงผลงานทั้งถาวรและแบบนิทรรศการชั่วคราว

ico_01 ที่อยู่ 185 Chikano, Yasuta, Aomori-shi, Aomori
ico_02 วิธีการเดินทาง จากป้าย Kenritsu Bijutsukanmae bus stop เดิน 2 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.aomori-museum.jp/en/

โบราณสถานซันไนมารุยะมะ (Sannai Maruyama Site)

โบราณสถานซันไนมารุยะมะ (Sannai Maruyama Site) คือโบราณสถานขนาดใหญ่ เก่าแก่ และสมบูรณ์ที่สุดของยุค Jomon สถานที่นี้สร้างขึ้น ราวๆ 4,000 ปีก่อนคริสตศักราช (6,000ปี) การได้มาเที่ยวชมเหมือนก้าวเข้ามาในภูมิภาคนี้เป็นเหมือนการย้อนกลับไปในอดีต ซึ่งการขุดค้นที่เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1992  ได้เจอหลุมที่อยู่อาศัย หลุมฝังศพ เครื่องปั้นดินเผาสิ่งประดิษฐ์ หินตัวเลขดิน ไม้ขุด เครื่องเขิน เสื้อผ้าที่ทอจากยุคโจมง รายการที่ขุดได้รับการฝังสำหรับการเก็บรักษาไว้และเปิดให้ชมเป็นพิพิธภัณฑ์ และมีการทำจำลองบ้านโบราณ ที่เหมือนย้อนกลับไปอดีต

ico_01 ที่อยู่ Maruyama-305 Sannai, Aomori-shi, Aomori
ico_02 วิธีการเดินทาง จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะอะโอโมริ เดิน 10 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/english

สวนแอปเปิ้ลฮิโรซะกิ (Hirosaki Apple Park)

สวนแอปเปิ้ลฮิโรซะกิ (Hirosaki Apple Park) มีต้นแอปเปิ้ลกว่า 1,200 ต้น รวม 65 สายพันธุ์มีกิจกรรมเก็บแอปเปิ้ลทานได้แบบสดๆจากสวน โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ สิงหาคม-พฤศจิกายน นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแอปเปิ้ล และหาซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากที่ทำจากแอปเปิ้ล ได้ที่บ้านแอปเปิ้ล (Ringo no Ie) และยังสามารถชิมเมนูพิเศษที่ทำจาก
แอปเปิ้ลได้ที่คาเฟ่ด้วย เมนูที่น่าสนใจ อาทิ แกงกะหรี่แอปเปิ้ล และในช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีจัดงานเทศกาลชมดอกแอปเปิ้ล (Hirosaki Ringo Hana Festival) อีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ 125 Terasawa, Shimizutomita, Hirosaki-shi, Aomori
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก JR Hirosaki Sta.โดยสารรถบัส Konan Bus ที่มุ่งหน้า Kawaharadaira/Tashiro/Daishu/Soma ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.en-aomori.com/activities-003.html