การเดินทาง

เมืองอุโทะโระ (Utoro Town), จังหวัดฮอกไกโด (Hokkaido)
Abashiri Sta. — ico_jr (JR Senmo Line 45 นาที)Shiretoko-Shari Sta.  ico_bus (Bus Shiretoko 50 นาที)Utoro Bus Terminal
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
พักในเมืองชิเระโทะโกะ-ชะริ (Shiretoko-Shari)
Utoro ico_bus (Bus Shiretoko 1 ชั่วโมง) Shiretoko-Shari Sta.
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
*แผนการเดินทางเสริม*
ฤดูร้อน – 5 ทะเลสาบชิเระโทะโกะ (Shiretoko Five Lakes), จังหวัดฮอกไกโด (Hokkaido)

Abashiri Sta.ico_jr (JR Senmo Line 45 นาที) Shiretoko-Shari Sta.ico_bus (Bus Shiretoko 50 นาที) Utoro Bus Terminal
ฤดูหนาว – ทัวร์ชมธารน้ำแข็งชิเระโทะโกะ (Shiretoko Drift Ice (Ryuhyo) Walk Tour), จังหวัดฮอกไกโด (Hokkaido)
Abashiri Sta.ico_jr (JR Senmo Line 45 นาที) Shiretoko-Shari Sta.ico_bus (Bus Shiretoko 50 นาที) Utoro Bus Terminal

เมืองอุโทะโระ (Utoro Town), จังหวัดฮอกไกโด (Hokkaido)

เมืองอุโทะโระ (Utoro Town)

เมืองอุโทะโระ (Utoro Town) อุโทะโระเป็นภาษาไอนุ (ชนพื้นถิ่นของฮอกไกโด) มีความหมายว่า “ในระหว่างนั้นเราจะผ่านไป” เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแนวริมชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรชิเรโทโกะ (Shiretoko Peninsula) ใกล้กับปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติชิเรโทโกะ เป็นศูนย์กลางการขนส่ง และท่าเรือสำหรับทัวร์ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ถือว่าเป็นเมืองที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่บนเนินเขา บรรยากาศของเมืองก็ยังคงเป็นแบบหมู่บ้านชาวประมง ในฤดูหนาวนั้นมีการแสดงแสงเลเซอร์จำลองแสงเหนือบนธารน้ำแข็ง (The Fantasia Laser Show) พร้อมเสียงเพลงที่น่าตื่นตาตื่นใจ เป็นประจำทุกคืน คืนละ 20 นาที ค่าเข้าชม 300 เยน และกิจกรรมล่องเรือชมนก ปลาวาฬ และโลมา

ico_01 ที่อยู่ Higashi 117 Utoro, Shari-cho, Shari-gun, Hokkaido
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Utoro Bus Terminal เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางดูธรรมชาติ
ico_05 เว็บไซต์ http://www.jnto.go.jp/eng/regional/hokkaido/siretoko.html
ico_05 เว็บไซต์ http://good-hokkaido.info/en/utoro-onsen
ico_05 เว็บไซต์ http://www.hokkaidolikers.com/en/articles/820
ico_05 เว็บไซต์ http://www.shiretoko.asia/world/shiretoko_trip_guide.html

ทิวทัศน์หินโอะรงโกะ (Oronko Rock View)

ทิวทัศน์หินโอะรงโกะ (Oronko Rock View) บริเวณใกล้ท่าเรืออุโทะโระ สัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ดูโดดเด่น นั่นก็คือแท่งภูเขาหินขนาดใหญ่ ว่ากันว่าชนพื้นเมืองที่เคยอาศัยอยู่ในแถบนี้นั้นมีชื่อว่า ชนเผ่า “โอรอกโก” จึงตั้งชื่อหินนี้ให้ละม้ายคล้ายคลึงกัน ลักษณะเป็นหินยักษ์ที่มีความสูงถึง 60 เมตร ตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวอุโทะโระ มีขั้นบันไดหินชัน 170 ขั้นสำหรับปีนไปจนถึงยอดหินได้ ด้านบนจะสามารถเห็นทิวทัศน์ของทะเลโอคอทสก์อันงดงามกับทิวทัศน์ของเมืองอุโทะโระได้แบบ 360 องศา นอกจากนี้ยามเย็นยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

ico_01 ที่อยู่ 29-8 Honmachi,Utoro, Shari-cho, Shari-gun, Hokkaido
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Utoro Bus Terminal เดิน 15 -20 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.jnto.go.jp/eng/location/routes/g_route/golden_10.html
ico_05 เว็บไซต์ http://good-hokkaido.info/en/oronko-rock
ico_05 เว็บไซต์ http://nippon-kichi.jp/article_list.do?kwd=504&ml_lang=en
ico_05 เว็บไซต์ http://www.shiretoko.asia/oronkoiwa.html

ล่องเรือชมทัศนียภาพ (Sightseeing Boat Cruises)

ล่องเรือชมทัศนียภาพ (Sightseeing Boat Cruises) เรือสำราญที่จะพาไปชมทิวทัศน์จากอ่าวอุโทะโระไปจนถึงแหลมชิเระโทะโกะ ซึ่งนอกจากจะได้ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาของชิเระโทะโกะ อาจได้เห็นหมีไล่จับปลาแซลมอน ฝูงปลาโลมาแหวกว่าย นกนางนวลบินกันเป็นฝูง แก่งหินน้อยใหญ่ที่มีความงามและเห็นได้จากทางทะเลเท่านั้น รวมกันเป็นทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สามารถล่องเรือชมวิวได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม

ico_01 ที่อยู่ Utoro Higashi 107, Shari-cho, Shari-gun, Hokkaido
ico_02 วิธีการเดินทาง จากทิวทัศน์หินโอะรงโกะ เดินไปที่ Utoro Port 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ https://ms-aurora.com/shiretoko/en
ico_05 เว็บไซต์ http://www.shiretoko.asia/world/shiretoko_trip_guide.html
ico_05 เว็บไซต์ http://www.shiretoko.asia/list_cruise.html

พักในเมืองชิเระโทะโกะ-ชะริ (Shiretoko-Shari)


*แผนการเดินทางเสริม*

ฤดูร้อน
5 ทะเลสาบชิเระโทะโกะ (Shiretoko Five Lakes), จังหวัดฮอกไกโด (Hokkaido)

5 ทะเลสาบชิเระโทะโกะ (Shiretoko Five Lakes) เป็นทะเลสาบขนาดเล็กที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้พื้นดินเกิดการยุบตัวเป็นเวลาต่อมา และเกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขึ้น ท่ามกลางภูเขาและทุ่งหญ้าในที่ลาบลุ่มนั้นทำให้ทะเลสาบทั้ง 5 งดงามและตราตรึง จากทัศนียภาพโดยรอบที่ถูกล้อมไว้ด้วยป่าสีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ ผิวน้ำนิ่งสงบเงียบสะท้อนภาพเหล่าแมกไม้และเทือกเขาชิเระโทะโกะประหนึ่งสวนสวรรค์ในยุคโบราณ มีพรรณไม้และสัตว์นานาชนิดให้ได้ชมกัน โดยที่ตั้งของทะเลสาบนั้นยังใกล้กับศูนย์นักท่องเที่ยว บริเวณทะเลสาบมีทางยกระดับยาวกว่า 800 เมตร ไปยังทะเลสาบแรกที่ชื่อว่า “Goro Lake” โดยการเดินรอบทั้ง 5 ทะเลสาบนั้นมีความยาว 3 กิโลเมตร

ico_01 ที่อยู่
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Utoro Bus Terminal โดยสารรถแท็กซี่ 30 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.goko.go.jp/multilingual_eng/
ico_05 เว็บไซต์ http://www.shiretoko.asia/world/shiretoko_goko.html
ico_05 เว็บไซต์ http://www.jnto.go.jp/eng/location/routes/g_route/golden_10.html

ฤดูหนาว
ทัวร์ชมธารน้ำแข็งชิเระโทะโกะ (Shiretoko Drift Ice (Ryuhyo) Walk Tour),
จังหวัดฮอกไกโด (Hokkaido)

ทัวร์ชมธารน้ำแข็งชิเระโทะโกะ (Shiretoko Drift Ice (Ryuhyo) Walk Tour) นอกจากการเล่นสกีหรือชมหิมะแล้ว ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมยังมีกิจกรรมที่เรียกว่า Drift Ice Walk Tour คือการเดินบนทะเลที่กลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งธารน้ำแข็งที่เกิดในแม่น้ำอะมุรุในช่วงฤดูหนาวจะไหลลงทะเลโอคอทสก์ในช่วงปลายเดือนมกราคมจนธารน้ำแข็งเต็มทะเล ในช่วงนั้นชาวประมงต้องนำเรือเก็บไว้บนฝั่งหมด มิเช่นนั้นแรงอัดของน้ำแข็งจะทำให้เรือประมงเสียหายได้ ทัศนียภาพของทะเลที่เต็มไปด้วยธารน้ำแข็งนั้นจะแปลกตาหาดูได้ยาก และทิวทัศน์ก็จะแปรเปลี่ยนไปตามเวลาและแสงอาทิตย์ให้ความงามในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันไป

ico_01 ที่อยู่ Utoro, Shari-cho, Shari-gun, Hokkaido
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Utoro Bus Terminal เดิน 15 -20 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.shinra.or.jp/files/English_information.pdf
ico_05 เว็บไซต์ https://www.jnto.or.th/newsletter/ryuhyu-walk-tour
ico_05 เว็บไซต์ http://www.shiretoko.asia/shiretoko_ryuuhyou.html