การเดินทาง

*ใช้บัตรส่วนลดโดยสารรถไฟ Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass*

เมืองกิฟุ (Gifu City), จังหวัดกิฟุ (Gifu)
Nagoya Sta.  ico_jr (Ltd. Exp. 20 นาที)Gifu Sta. — ico_bus (Gifu Bus 15 นาที) → Gifu Koen bus stop
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
พักในเกโระอนเซ็น (Gero Onsen)
Gifu Koen bus stop — ico_bus (Gifu Bus 15 นาที)Gifu Sta.   ico_jr (Ltd. Exp. Wide View 1 ชั่วโมง 20 นาที)Gero Sta.

…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………….……………………………………………………….……………………………
*แผนการเดินทางเสริม – เที่ยว 1 วัน*

มาโกะเมะจูกุ (Magome-juku) เส้นทางนากะเซ็นโด (Nakasendo), จังหวัดกิฟุ (Gifu)
Nagoya Sta.  ico_jr (Ltd. Exp. Wide View 2 ชั่วโมง 10 นาที)Nakatsugawa Sta.

เมืองกิฟุ (Gifu City), จังหวัดกิฟุ (Gifu)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองกิฟุ (Gifu City Museum of History)

4th-gifu-02

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองกิฟุ (Gifu City Museum of History) ตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนกิฟุ (Gifu Park) นำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเป็นมาของเมืองกิฟุ สมัย Senkoku ในแบบ 3 มิติ ภายในจัดแสดงการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของท่านโอดะ โนบุนะงะ (Oda Nobunaga) ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยเซนโคขุ (Senkoku) และเป็นผู้ปกครองปราสาทกิฟุ ซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ และยังมีโซนที่สามารถลองสวมชุดเกราะของทหาร รวมถึงการละเล่นในสมัยก่อนได้อีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ 2-18-1 Omiyacho, Gifu-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Gifu Koen bus stop เดิน 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://travel.kankou-gifu.jp/en/see-and-do/36

พิพิธภัณฑ์แมลงนาวะ (Nawa Insect Museum)

พิพิธภัณฑ์แมลงนาวะ (Nawa Insect Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับแมลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ของแมลงนานาชนิดบนโลกนับ 300,000 ชิ้น จากกว่า 18,000 สายพันธุ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงที่จะสามารถชมผีเสื้อกิฟุที่เรียกกันว่าเทพธิดาแห่งฤดูร้อนได้ที่นี้อีกด้วย

ico_01 ที่อยู่ 2-18 Omiyacho, Gifu-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองกิฟุ (Gifu City Museum of History) เดิน 2 นาที
ico_05 เว็บไซต์ hhttp://www.gifucvb.or.jp/en/01_sightseeing/01_03.html

วัดโชโฮจิ (Shohoji Temple)

4th-gifu-04

วัดโชโฮจิ (Shohoji Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมหาพุทธแห่งกิฟุ ตัวอาคารของวัดออกแบบในสไตล์จีน ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระใหญ่ไดบุทสึ ซึ่งสร้างขึ้นจากไม้ มีความสูง 13.63 เมตร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญของจังหวัดกิฟุ องค์พระใหญ่กิฟุถือเป็น 1 ใน 3 พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าผู้ใดได้มาเยือนและสักการะ ท่านจะคอยปกปักษ์รักษาคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตราย และมีสุขภาพแข็งแรง

ico_01 ที่อยู่ 8 Daibutsucho, Gifu-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จากพิพิธภัณฑ์แมลงนาวะ (Nawa Insect Museum) เดิน 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://gifu-daibutsu.com/shohoji/english.html

สวนสาธารณะกิฟุ (Gifu Park)

สวนสาธารณะกิฟุ (Gifu Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกิฟุ และเป็นต้นทางสำหรับขึ้นภูเขาคิงคะ (Mount Kinka) ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของท่าน โอดะ โนะบุนะงะ (Oda Nobunaga) ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยเซนโคขุ (Senkoku) และเป็นผู้ปกครองปราสาทกิฟุ ซึ่งในปัจจุบันสามารถชมร่องรอยบ้านของท่านโอดะที่เคยใช้อยู่จริง และสามารถขึ้นกระเข้าคินคะ (Kinka Ropeway) เพื่อชมวิวได้ด้วย

ico_01 ที่อยู่ 1 Chome, Omiya-cho, Gifu-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จากวัดโชโฮจิ (Shohoji Temple) เดิน 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://travel.kankou-gifu.jp/en/see-and-do/38

กระเช้าคินคะซัง (Kinkazan Ropeway)

กระเช้าคินคะซัง (Kinkazan Ropeway) เป็นกระเช้าที่จะพาขึ้นสู่ยอดเขาคินคะ (Mount Kinka) ด้วยเวลาเพียง 3 นาที โดยระหว่างทางจะได้ชมความงามของแม่น้ำนะกะระ (Nagara) และเมืองกิฟุ (Gifu) ได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา ด้านบนยอดเขาจะได้พบกับหมู่บ้านกระรอก ที่สามารถมาถ่ายรูปพร้อมเล่นกับกระรอกได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านขายของฝากให้บริการ ส่วนในช่วงฤดูร้อนกระเช้าจะเปิดให้บริการในเวลากลางคืนเพื่อขึ้นมาชมวิวพาโนรามาในยามราตรีได้

ico_01 ที่อยู่ 257 Senjojiki Shita, Gifu-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จากสวนสาธารณะกิฟุ (Gifu Park) เดิน 2 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.gifucvb.or.jp/en/01_sightseeing/01_04.html

ปราสาทกิฟุ (Gifu Castle) – พิพิธภัณฑ์ปราสาทกิฟุ (Gifu Castle Museum)

4th-gifu-10

ปราสาทกิฟุ (Gifu Castle) เดิมชื่อปราสาท อินะบะยะมะ สร้างขึ้นบนยอดเขาคินคะ (Mount Kinka) โดยท่านนิไคโด (Nikaido) ใน ค.ศ. 1744 ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกเผาทำลาย และได้มีการบูรณะอาคารหอคอยหลักขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1956 ปัจจุบันด้านนอกเป็นปราสาทสีขาว มีทั้งหมด 4 ชั้น ด้านในปราสาทจัดแสดงอาวุธ เสื้อเกราะ และอุปกรณ์ต่างๆ จุดเด่นปราสาทแห่งนี้คือ การที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 329 เมตร และจะสวยที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และทางด้านทิศตะวันออกของตัวปราสาท จะเป็นพิพิธภัณฑ์ปราสาทกิฟุ (Gifu Castle Museum) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของป้อมปืนใหญ่ และเป็นคลังเก็บอาวุธ รวมถึงเสบียงที่ใช้ในยามสงคราม

ico_01 ที่อยู่ 18, Gifu-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Mt.Kinkasan (Top) เดิน 8 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.gifucvb.or.jp/en/01_sightseeing/01_02.html

เกโระอนเซ็น (Gero Onsen)

เกโระอนเซ็น (Gero Onsen) เป็นหนึ่งในสามอนเซ็นที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ ขึ้นชื่อในเรื่องของน้ำร้อนแห่งความงามที่เก่าแก่กว่า 100 ปี ภายในเมืองมีห้องอาบน้ำสาธารณะ 3 แห่งเปิดให้บริการ รวมถึงห้องอาบน้ำกลางแจ้ง (Rotenburo) ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของปลายสะพานเกโระ (Gero Bridge) สามารถใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และยังสามารถสัมผัสประสบการณ์พื้นบ้าน เช่น การวาดภาพบนเครื่องปั้นดินเผาหรืองานฝีมือการทำกระดาษ นอกจากนี้ยังสามารถชมการแสดงละครเงา “ชิระซะงิสะ” ที่งดงามได้ที่นี่

ico_01 ที่อยู่ Gero, Gifu-shi, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จากสถานี Gero เดิน 5 นาที
ico_05 เว็บไซต์ http://www.gero-spa.or.jp/english/about.html

พักในเกโระอนเซ็น (Gero Onsen)


*แผนการเดินทางเสริม*

มาโกะเมะจูกุ (Magome-juku) เส้นทางนากะเซ็นโด (Nakasendo), จังหวัดกิฟุ (Gifu)

มาโกะเมะจูกุ (Magome-juku) เป็น 1 ใน 5 เส้นทางสายนะคะเซ็นโด (Nakasendo) เส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างเอโดะหรือกรุงโตเกียวกับเมืองเกียวโต โดยเส้นทางที่ผ่านจังหวัดกิฟุนี้จะเป็นจุดหยุดพักที่ 43 จากทั้งหมด 69 จุดหยุดพัก โดยยังคงอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนท่ามกลางบรรยากาศของเมืองเก่าสมัยเอโดะเมื่อ 300 ปีที่แล้วไว้อยู่ในปัจจุบัน

ico_01 ที่อยู่ Magome, Nakatsugawa, Gifu
ico_02 วิธีการเดินทาง จาก Nakatsugawa Sta. โดยสารรถบัส 25 นาที ลงที่ป้าย Magome
ico_05 เว็บไซต์ https://www.jnto.go.jp/eng/spot/histarch/magomejuku.html