Let's roll, Let's go to Japan ขึ้นรถไฟ ขับรถเที่ยว รอบโตเกียว ฉบับโทนี่แก้ว

เที่ยว “คันโต”

ภูมิภาคคันโต (Kanto) คือ ภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางของประเทศญี่ปุ่นเพราะมีเมืองหลวงอย่าง โตเกียว (Tokyo) รวมอยู่ด้วย “คันโต” มีระบบการคมนาคมที่เจริญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งการเดินทางด้วยรถไฟ มีรถไฟชินคันเซ็น และ รถไฟด่วนพิเศษวิ่งข้ามจังหวัดรองรับ หรือจะเดินทางด้วยการเช่ารถขับก็มีถนนทางหลวงและทางด่วนสายต่างๆ ทำให้การเดินทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆโดยรอบทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

สถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคคันโตมีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ อนเซ็น อาหารท้องถิ่น เก็บผลไม้ สวนสัตว์ สวนสนุก ธีมพาร์ค และยังเป็นสวรรค์ของนักชอปอีกด้วย

การเดินทาง จากกรุงเทพฯก็สะดวก สามารถเลือกเที่ยวบินตรงไปลงได้ทั้งที่สนามบินฮาเนะดะ (Haneda Airport) ที่อยู่ในโตเกียว และสนามบินนาริตะ (Narita Airport) ที่อยู่ในจังหวัดชิบะ จากสนามบินเดินทางเข้าโตเกียว (Tokyo) ได้โดยระบบขนส่งสาธารณะต่างๆเช่น รถไฟ รถบัส หรือจะเช่ารถยนต์ขับก็สามารถทำได้เลยจากที่สนามบิน
จากโตเกียว (Tokyo) มีรถไฟชินคันเซ็นไปยังจังหวัดโดยรอบ ทั้ง จังหวัดไซตะมะ (Saitama) จังหวัดโทชิงิ (Tochigi) จังหวัดกุมมะ (Gumma) จังหวัดคะนะงะวะ (Kanagawa) และจังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) นอกจากนี้ ยังมีรถไฟรถไฟด่วนพิเศษเชื่อมต่อการเดินทางกับจังหวัดอิบะระกิ (Ibaraki) จังหวัดชิบะ (Chiba) จังหวัดยะมะนะชิ (Yamanashi) และ จังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka)

การเดินทาง จากกรุงเทพฯก็สะดวก สามารถเลือกเที่ยวบินตรงไปลงได้ทั้งที่สนามบินฮาเนะดะ (Haneda Airport) ที่อยู่ในโตเกียว และสนามบินนาริตะ (Narita Airport) ที่อยู่ในจังหวัดชิบะ จากสนามบินเดินทางเข้าโตเกียว (Tokyo) ได้โดยระบบขนส่งสาธารณะต่างๆเช่น รถไฟ รถบัส หรือจะเช่ารถยนต์ขับก็สามารถทำได้เลยจากที่สนามบิน
จากโตเกียว (Tokyo) มีรถไฟชินคันเซ็นไปยังจังหวัดโดยรอบ ทั้ง จังหวัดไซตะมะ (Saitama) จังหวัดโทชิงิ (Tochigi) จังหวัดกุมมะ (Gumma) จังหวัดคะนะงะวะ (Kanagawa) และจังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) นอกจากนี้ ยังมีรถไฟรถไฟด่วนพิเศษเชื่อมต่อการเดินทางกับจังหวัดอิบะระกิ (Ibaraki) จังหวัดชิบะ (Chiba) จังหวัดยะมะนะชิ (Yamanashi) และ จังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka)

บันทึกการเดินทางของโทนี่แก้ว

เส้นทางเที่ยวตามโทนี่แก้ว