01.

สนุกกับการขับขี่ในประเทศญี่ปุ่น

Enjoy Driving in Japan

หากต้องการเพลิดเพลินกับทัศนียภาพทางธรรมชาติอันสวยงามของประเทศญี่ปุ่น ขอแนะนำให้เช่ารถขับ ประเทศญี่ปุ่นมีคอร์สสำหรับขับรถเที่ยว ที่มีทัศนียภาพอันสวยงามอยู่มากมาย เพียงแค่ขับรถเที่ยวก็สามารถดื่มด่ำกับประเทศญี่ปุ่นได้ และเนื่องจากทัศนียภาพในสถานที่เดียวกันจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล จึงสามารถเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวแบบสดใหม่ได้อย่างไม่น่าเบื่อตลอดทั้งปี วิธีการเช่ารถยนต์ก็ง่ายมาก ในการเที่ยวประเทศญี่ปุ่นครั้งหน้าลองเดินทางด่วนรถเช่าดู

การเช่ารถขับในประเทศญี่ปุ่นง่ายและสะดวก

เนื่องจากมีการจองแบบออนไลน์ด้วย จึงสามารถทำการจองได้ตั้งแต่ตอนที่ทราบ
กำหนดวันเดินทาง นอกจากนี้ บางส่วนยังสามารถจองผ่านบริษัทนำเที่ยวได้อีกด้วย

・ คุณสามารถเช่ารถในวันที่ต้องการใช้รถได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า หากมีรถว่างในวันดังกล่าว

มีทั้งรถยนต์ประเภทที่ปกติไม่มีโอกาสได้นั่งบ่อยๆ รวมทั้งรถยนต์รุ่นใหม่ๆ สามารถเลือกให้ตรงกับความต้องการและสนุกไปกับการขับขี่ได้

การขับรถทำให้สามารถไปสถานที่ท่องเที่ยวที่รถไฟไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบายไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาด้วย

เนื่องจากสนามบินหรือสถานีในเมืองใหญ่ๆมีสำนักงานให้เช่ารถแน่นอน เมื่อเดินทางไปถึงจึงสามารถเช่ารถเที่ยวต่อได้ทันที

การคมนาคมทางถนนของญี่ปุ่นพัฒนาแล้วอย่างดี มีทางด่วนครอบคลุมทุกพื้นที่ ถนนสะอาด และสภาพเอื้ออำนวยให้ขับรถได้อย่างง่ายดาย

วิธีการเช่ารถ

1. ออนไลน์

ท่านสามารถทำการจองออนไลน์หรือ ทางโทรศัพท์ได้ เนื่องจากจำนวนรถยนต์ มีจำกัด จึงควรทำการจองล่วงหน้า

2. เคาน์เตอร์เช่ารถ

ท่านสามารถจองหรือเช่ารถได้ที่ เคาน์เตอร์เช่ารถ

3. บริษัทนำเที่ยวในประเทศไทย

ท่านสามารถทำจองได้ที่บริษัทนำเที่ยว
ในประเทศไทย
*บางบริษัทไม่มีบริการนี้

วิธีการเช่ารถ

*การจองล่วงหน้า

ออนไลน์

สามารถจองผ่านเว็บไซต์เนื่องจากรถยนต์ มีจำนวนจำกัด จึงควรจองล่วงหน้า

บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ในประเทศไทย

สามารถจองได้ที่บริษัทตัวแทน ท่องเที่ยวในประเทศไทย *บางบริษัทไม่มีบริการนี้

เคาน์เตอร์เช่ารถ ในประเทศญี่ปุ่น

สามารถจองหรือเช่ารถได้โดยติดต่อทาง โทรศัพท์หรือที่เคาน์เตอร์ให้บริการเช่ารถ

วันที่เช่ารถ

  • ไปที่ร้านเช่ารถ

    แจ้งรายละเอียดการจองรถ พร้อมนำเอกสารดังต่อไปนี้ แสดงต่อเจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์

    • ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (ของผู้ขับทุกท่าน)
    • บัตรเครดิต
    • หนังสือเดินทาง
    • ชำระค่าเช่ารถเต็มจำนวนก่อนการเดินทาง
  • ก่อนการเดินทาง

    ตรวจสอบสภาพรถให้เรียบร้อย หากพบรอยขีดข่วนหรือ ความเสียหายอื่นๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ชำระค่าเช่ารถ เต็มจำนวนก่อนการเดินทางด้วยบัตรเครดิต หากมีข้อสงสัย เพิ่มเติมโปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ อ่านรายละเอียดในสัญญาให้เรียบร้อยพร้อมลงนาม เพื่อยอมรับข้อตกลงตามสัญญา โปรดปรับเบาะนั่ง กระจกมองหลัง กระจกมองข้าง และสวมเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยก่อนการเดินทาง

  • การคืนรถ

    กรุณาเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่ใกล้ที่สุดก่อนคืนรถ (หากไม่ได้เติมน้ำมันร้านเช่าจะคิดค่าน้ำมันตามระยะทางที่ใช้ไป) ร้านเช่ารถจะคิดค่าปรับหากคุณนำรถมาคืนเกินเวลาที่กำหนด และพบรอยขีดข่วนหรือความเสียหายอื่นๆหลังการใช้รถ โปรดตรวจสอบสัมภาระของคุณก่อนออกจากร้านเช่ารถ

บริษัทรถเช่าชั้นนำ

02.

ใบอนุญาตขับขี่

Driving license

ในการเช่ารถขับที่ญี่ปุ่น จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ใช้ได้ในประเทศญี่ปุ่น

ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ

จำเป็นต้องแสดงพาสปอร์ตและใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ ที่ออกโดยประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาเจนีวา (1949) (ยกเว้นญี่ปุ่น) ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศต้องออกโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากประเทศ/อาณาเขตที่ลงนามในอนุสัญญาเจนีวาโดยใช้รูปแบบของอนุสัญญาเจนีวา

รายชื่อประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาเจนีวา 1949

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/multilingual/english/traffic_safety/drivers_licenses/geneva.html

*ที่ร้านเช่ารถบางแห่ง คุณอาจต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่ไทยด้วย

03.

กฎการขับขี่

Driving Rule

กฎจราจรทั่วไป

เรามาจำกฎจราจรพื้นฐานในการขับขี่ภายในประเทศญี่ปุ่นกันเถอะ การขับรถในประเทศญี่ปุ่นมีกฎจราจรและข้อกำหนดที่พึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

1. คาดเข็มขัดนิรภัย

ทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ทุกที่นั่ง

2. ห้ามขับรถขณะมึนเมา

การขับรถขณะมึนเมาผิดกฎหมาย

3. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

การใช้มือถือหรือสมาร์ทโฟน ขณะขับรถผิดกฎหมาย

4. ห้ามเลี้ยวซ้ายเมื่อ สัญญาณไฟเป็นสีแดง

ไม่มีระบบเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ต้องดูสัญญาณไฟ

5. ห้ามจอดรถบนท้องถนน

6. โดยทั่วไปความเร็วสูงสุด จำกัดที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

*กฎเกณฑ์เรื่องความเร็วจำกัดของ แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ สภาพถนนบริเวณนั้น โปรดสังเกต จากป้ายจราจรในบริเวณนั้นๆ

คุณสามารถศึกษากฎจราจรอื่นๆได้เพิ่มเติม โปรดคลิก http://www.rentacar.or.jp/en/

ข้อควรระวังสำหรับการขับรถบนถนน ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหรือน้ำแข็ง

หากคุณขับรถในช่วงฤดูหนาว โปรดสอบถามข้อควรระวังในการขับรถจากเคาน์เตอร์เช่ารถก่อนการเดินทาง

03.

กฎการขับขี่

Driving Rule

กฎจราจรทั่วไป

เรามาจำกฎจราจรพื้นฐานในการขับขี่ภายในประเทศญี่ปุ่นกันเถอะ การขับรถในประเทศญี่ปุ่นมีกฎจราจรและข้อกำหนดที่พึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

1. คาดเข็มขัดนิรภัย

ทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ทุกที่นั่ง

2. ห้ามขับรถขณะมึนเมา

การขับรถขณะมึนเมาผิดกฎหมาย

3. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

การใช้มือถือหรือสมาร์ทโฟน ขณะขับรถผิดกฎหมาย

4. ห้ามเลี้ยวซ้ายเมื่อ สัญญาณไฟเป็นสีแดง

ไม่มีระบบเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ต้องดูสัญญาณไฟ

5. ห้ามจอดรถบนท้องถนน

6. โดยทั่วไปความเร็วสูงสุด จำกัดที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

*กฎเกณฑ์เรื่องความเร็วจำกัดของ แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ สภาพถนนบริเวณนั้น โปรดสังเกต จากป้ายจราจรในบริเวณนั้นๆ

คุณสามารถศึกษากฎจราจรอื่นๆได้เพิ่มเติม โปรดคลิก http://www.rentacar.or.jp/en/

ข้อควรระวังสำหรับการขับรถบนถนน ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหรือน้ำแข็ง

หากคุณขับรถในช่วงฤดูหนาว โปรดสอบถามข้อควรระวังในการขับรถจากเคาน์เตอร์เช่ารถก่อนการเดินทาง

กฎจราจรฤดูหนาว

ที่ญี่ปุ่นมีกฎจราจรในช่วงฤดูหนาว

1. กฎยางรถยนต์ช่วงฤดูหนาว

หากขับรถยนต์ในช่วงฤดูหนาว จะมีกฎเรื่องยางรถยนต์ ต้องใช้ยางสำหรับหิมะ (Snow Tire) หรือใช้โซ่หุ้มยาง (Tire Chain)

พนักงานจะเป็นผู้ตรวจสอบยาง ณ จุดตรวจสอบยาง หากไม่ได้ใช้ยางสำหรับหิมะหรือโซ่หุ้มยาง ก็จะไม่สามารถขับขี่บนถนนนั้นๆได้

2. ถนนปิด

ถนนบางแห่งจะปิดในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีหิมะหรือ น้ำแข็งเกาะบนผิวถนน อาจมีการปิดถนนในบางวัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

กรุณาตรวจสอบข้อมูลเส้นทางที่ปิดก่อนออกรถ

สัญลักษณ์ป้ายจราจรทั่วไป

มาจำป้ายจราจรโดยทั่วไปกันเถอะ สำหรับป้ายจราจรอื่นๆ โปรดคลิก http://www.rentacar.or.jp/en/

ห้ามจอดรถ

ห้ามหยุดและห้ามจอดรถ

ห้ามรถทุกชนิดผ่าน

ห้ามเข้า

จำกัดความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม.

เครื่องหมายเดินรถ

ให้เดินรถทางเดียว

ชะลอ

ให้หยุดรถ

ห้ามจอดรถ

ห้ามหยุดและห้ามจอดรถ

ห้ามรถทุกชนิดผ่าน

ห้ามเข้า

จำกัดความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม.

เครื่องหมายเดินรถ

ให้เดินรถทางเดียว

ชะลอ

ให้หยุดรถ

จุดพักรถ / ที่จอดรถ บนทางด่วน

บนทางด่วน มีจุดจอดหลายแห่งที่เรียกว่า "จุดพักรถ (Service Area)" หรือ "ที่จอดรถ (Parking Area)" ในจุดพักรถบนทางด่วน จะมีพื้นที่ช้อปปิ้ง ร้านอาหาร คาเฟ่ และห้องน้ำ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อของฝากหรืออาหารท้องถิ่น นอกจากนี้ ในจุดพักรถบางแห่งจะมีศูนย์ข้อมูลทางด่วน นักท่องเที่ยวสามารถขอรับข้อมูลการจราจรหรือข้อมูลถนนที่ปิดได้

จุดพักรถริมถนนทั่วไป

จุดพักรถ (Michi no Eki) เป็นพื้นที่พักผ่อนที่อยู่ริมถนนทั่วไป (ลักษณะคล้ายจุดพักรถบนทางด่วน) ภายในมีพื้นที่ช้อปปิ้งและร้านอาหาร บางแห่งมีการจำหน่ายของฝากหรืออาหารท้องถิ่น คล้ายๆ OTOP

04.

ชนิดของน้ำมัน

Types of Gasoline

05.

โทลล์เวย์

Tollway

โทลล์เวย์ ในประเทศญี่ปุ่นมี 3 ประเภท ได้แก่

1. Urban Expressway

เชื่อมต่อกับเมืองใหญ่

2. Expressway

เชื่อมต่อแต่ละเมืองเข้าด้วยกัน

3. Other Tollway

โทลล์เวย์ประเภทอื่นๆ

การชำระค่าบริการโทลล์เวย์

โทลล์เวย์แต่ละเส้นสามารถชำระค่าบริการได้ 2 วิธี

1. ETC

คือการชำระผ่านระบบเรียกเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดความแออัดของการจราจรบนทางด่วน โดยก่อนขับขี่ ต้องสอดบัตร ETC ไว้ในเครื่อง ETC ภายในรถ รถที่ติดตั้ง ETC สามารถขับชะลอเข้าเลน ETC ที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง ได้เลยโดยไม่ต้องจอด (คล้ายๆระบบ Easy Pass ของไทย)

สมัครใช้ ETCได้โดยแจ้งความต้องการกับบริษัทรถเช่าตอนที่ดำเนินการเช่ารถ ※โทลล์เวย์บางเส้นไม่มี ETC

2. เงินสด

คุ้มค่าด้วย ETC Pass!

ETC pass คือ บัตรเหมาจ่ายทางด่วนอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถใช้ทางด่วนได้หลายครั้งภายในบริเวณที่กำหนด โดยจ่ายเงินซื้อพาสเพียงครั้งเดียว และไม่จำเป็นต้องหยุดรถเพื่อจ่ายเงินที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง

กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่างสำหรับวิธีการใช้หรือวิธีการจอง ※ETC pass ไม่ครอบคลุมถนนบางสาย โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนซื้อ

Back To Top