01.

เส้นทางตัวอย่างที่ทางรายการ สมุดโคจร On The Way แนะนำโดยใช้ "เจอาร์เรลพาสฮิโรชิมะ-ยะมะงุชิ" แบบ 5 วัน

Samudkojorn On The Way recommend Model Route by using "JR Hiroshima Yamaguchi Area Pass" for 5 days

"สมุดโคจร On The Way"

รายการโทรทัศน์ยอดนิยม ดำเนินรายการโดย คุณจ๊อบ นิธิ และแขกรับเชิญพิเศษ คุณอเล็กซ์ เรนเดล เดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ "เจอาร์เรลพาสฮิโรชิมะ-ยะมะงุชิ แบบ 5 วัน (JR Hiroshima Yamaguchi Area Pass)" ซึ่งสามารถโดยสารรถไฟ ของบริษัทเจอาร์ไปยังจังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi) จังหวัดชิมาเนะ (Shimane) และจังหวัดฮิโรชิมะ (Hiroshima)

ได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวญี่ปุ่นที่ทั้งสะดวกสบายและประหยัดเมื่อใช้ตั๋วเรลพาส ซึ่งทั้งคุณจ็อบและคุณอเล็กซ์ได้ให้ข้อมูลเส้นทางและวิธีการใช้เรลพาสอย่างละเอียด

02.

เส้นทางตัวอย่าง

Model Route

เรลพาสที่ใช้ในทริปนี้

เจอาร์เรลพาสฮิโรชิมะ-ยะมะงุชิ แบบ 5 วัน

ท่านสามารถหาข้อมูลเรลพาสอื่นๆ

ได้ที่นี่

ยะมะงุชิ

(YAMAGUCHI)

จังหวัดยะมะงุชิ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางตะวันตกของเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่น สามารถเพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย และอาหารทะเลสดๆ


ชิมาเนะ

(SHIMANE)

จังหวัดชิมาเนะมีตำนานและสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์มากมาย


ฮิโรชิมะ

(HIROSHIMA)

จังหวัดฮิโรชิมะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก และอาหารอร่อยขึ้นชื่อมากมาย


Back To Top