จากโตเกียว

เส้นทางนีงาตะ - กุนมะ
(Tokyo Airport In - Niigata - Gunma Route)

JR EAST PASS (Nagano, Niigata area)

พาสแนะนำ
JR EAST PASS (Nagano, Niigata area)

พาสแนะนำJR EAST PASS (Nagano, Niigata area)

JR EAST PASS (Nagano, Niigata area) เป็นบัตรเหมาจ่ายรถไฟสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในแถบจังหวัดนากาโน่ หรือนีงาตะ สามารถนั่งรถไฟและรถบัสของ JR East รวมถึงรถไฟชินคันเซ็น ได้แบบไม่จำกัดจำนวนเที่ยวตามที่กำหนด ภายในระยะเวลา 5 วันต่อเนื่องกัน โดยเริ่มใช้เดินทางได้ตั้งแต่สนามบินนาริตะ (Narita International Airport) หรือสนามบินฮาเนดะ (Haneda Airport) นอกจากนี้ยังสามารถนั่งรถไฟสายท้องถิ่นบางขบวนได้อีกด้วย

จองพาสนี้กับ klook

วันที่ 1

เส้นทางท่องเที่ยว โตเกียว - นีงาตะ - กุนมะ

สนามบินฮาเนดะ (Haneda Airport)

รถไฟ
40 นาที

สถานีโตเกียว (Tokyo Station)

รถไฟชินคันเซ็น
1 ชั่วโมง 15 นาที

สถานีโจโมโคเกน (Jomokogen Station)

รถบัสรับส่ง
60 นาที

วันที่ 2

เส้นทางท่องเที่ยว โตเกียว - นีงาตะ - กุนมะ

คิชิกง เรียวกัง (Kishigon Ryokan)

รถยนต์
1 ชั่วโมง 10 นาที

สถานีเอจิโกะ-ยูซาวะ (Echigo-Yuzawa Station)

รถยนต์
30 นาที

สถานีเอจิโกะ-ยูซาวะ (Echigo-Yuzawa Station)

รถบัสรับส่ง
5 นาที

วันที่ 3

เส้นทางท่องเที่ยว โตเกียว - นีงาตะ - กุนมะ

สถานีเอจิโกะ-ยูซาวะ (Echigo-Yuzawa Station)

รถไฟชินคันเซ็น
1 ชั่วโมง 20 นาที

สถานีโตเกียว (Tokyo Station)