จากโอซาก้า

เส้นทางนารา - ชิกะ
(Kansai Airport In - Nara - Shiga Route)

JR West - Kansai Wide Area Pass

พาสแนะนำ
JR West - Kansai Wide Area Pass

พาสแนะนำJR West - Kansai Wide Area Pass

Kansai Wide Area Pass เป็นบัตรเหมาจ่ายรถไฟสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในแถบภูมิภาคคันไซ สามารถนั่งรถไฟ รถบัสของ JR WEST และรถไฟชินคันเซ็นสาย Sanyo Shinkansen (บางขบวน) ได้แบบไม่จำกัดจำนวนเที่ยวตามที่กำหนด เป็นระยะเวลา 5 วันต่อเนื่องกัน ครอบคลุมทั้งพื้นที่โอซาก้า เกียวโต จังหวัดนารา จังหวัดเฮียวโกะ ไปจนถึงเมืองโอคายาม่า และทตโตริ นอกจากนี้ยังสามารถนั่งรถไฟสายท้องถิ่นบางขบวนได้อีกด้วย

จองพาสนี้กับ klook

วันที่ 1

เส้นทางท่องเที่ยว นารา - ชิกะ

สนามบินคันไซ (Kansai International Airport)

รถไฟ
30 นาที

สถานีเทนโนจิ (Tennoji Station)

รถไฟ
30 นาที

สถานีนารา (Nara Station)

รถบัส
8 นาที

วันที่ 2

เส้นทางท่องเที่ยว นารา - ชิกะ

สถานีนารา (Nara Station)

รถไฟ
1 ชั่วโมง 41 นาที

สถานีโอมิฮะจิมัง (Omihachiman Station)

รถบัส
5 นาที

สถานีโอมิฮะจิมัง (Omihachiman Station)

รถไฟ
35 นาที

สถานีนางาฮามะ (Nagahama Station)

เดิน
5 นาที

สถานีนางาฮามะ (Nagahama Station)

รถไฟ
1 ชั่วโมง 10 นาที

สถานีโอมิ-ทาคาชิมะ (Omi-Takashima Station)

แท็กซี่
5 นาที

วันที่ 3

เส้นทางท่องเที่ยว นารา - ชิกะ

สถานีโอะโงะโตะ อนเซ็น (Ogotoonsen Station)

รถไฟ
1 ชั่วโมง

สถานีโอซาก้า (Osaka Station)