จากฟุคุโอกะ

เส้นทางยามากุจิ - ฮิโรชิม่า - โอคายาม่า
(Fukuoka Airport In - Yamaguchi-Hiroshima-Okayama Route)

JR Sanyo-San’in-Northern Kyushu Area Pass

พาสแนะนำ
JR Sanyo-San’in-Northern Kyushu Area Pass

พาสแนะนำJR Sanyo-San’in-Northern Kyushu Area Pass

JR Sanyo-San’in-Northern Kyushu Area Pass เป็นบัตรเหมาจ่ายรถไฟสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในแถบภูมิภาคชูโงะคุ และบางส่วนของภูมิภาคคิวชูตอนเหนือ ซึ่งรวมถึงเมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) ด้วย สามารถนั่งรถไฟ รถบัสของ JR WEST เรือเฟอร์รี่ และรถไฟชินคันเซ็นสาย Sanyo Shinkansen (บางขบวน) ได้แบบไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในพื้นที่ที่กำหนด 7 วันติดต่อกัน

จองพาสนี้กับ klook

วันที่ 1

เส้นทางท่องเที่ยวยามากุจิ - ฮิโรชิม่า - โอคายาม่า

สนามบินฟุกุโอกะ (Fukuoka Airport)

รถไฟ
5 นาที

สถานีฮาคาตะ (Hakata Station)

รถยนต์
1 ชั่วโมง 15 นาที

วันที่ 2

เส้นทางท่องเที่ยวยามากุจิ - ฮิโรชิม่า - โอคายาม่า

สถานีชิโมะโนะเซคิ (Shimonoseki Station)

รถไฟ
2 ชั่วโมง 10 นาที

สถานีมิยาจิมะกุจิ (Miyajimaguchi Station)

เรือเฟอร์รี่
10 นาที

สถานีมิยาจิมะกุจิ (Miyajimaguchi Station)

รถไฟ
30 นาที

สถานีฮิโรชิม่า (Hiroshima Station)

รถยนต์
10 นาที

สถานีฮิโรชิม่า (Hiroshima Station)

เดิน
3 นาที

วันที่ 3

เส้นทางท่องเที่ยวยามากุจิ - ฮิโรชิม่า - โอคายาม่า

สถานีฮิโรชิม่า (Hiroshima Station)

รถไฟชินคันเซ็น
35 นาที

สถานีโอคายาม่า (Okayama Station)

รถไฟ
10 นาที

สถานีคุระชิกิ (Kurashiki Station)

เดิน
12 นาที

สถานีคุระชิกิ (Kurashiki Station)

รถไฟ
10 นาที

สถานีโอคายาม่า (Okayama Station)

รถไฟ
20 นาที

สถานีโคจิมะ (Kojima Station)

รถบัส
15 นาที

สถานีโคจิมะ (Kojima Station)

รถไฟ
20 นาที

สถานีโอคายาม่า (Okayama Station)

เดิน
3 นาที

วันที่ 4

เส้นทางท่องเที่ยวยามากุจิ - ฮิโรชิม่า - โอคายาม่า

สถานีโอคายาม่า (Okayama Station)

รถไฟชินคันเซ็น
45 นาที

สถานีชินโอซาก้า (Shin Osaka Station)