จากฟุคุโอกะ

เส้นทางนางาซากิ - ซากะ
(Fukuoka Airport In - Nagasaki - Saga Route)

JR Kyushu Rail Pass

พาสแนะนำ
JR Kyushu Rail Pass

พาสแนะนำJR Kyushu Rail Pass

JR Kyushu Rail Pass เป็นบัตรเหมาจ่ายรถไฟสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในแถบภูมิภาคคิวชู มีให้เลือกทั้งแบบทั่วภูมิภาคคิวชู (All Kyushu) ภูมิภาคคิวชูตอนเหนือ (Northern Kyushu) และภูมิภาคคิวชูตอนใต้ (Southern Kyushu) สามารถนั่งรถไฟของ JR Kyushu และรถไฟชินคันเซ็น ได้แบบไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนด

จองพาสนี้กับ klook

วันที่ 1

เส้นทางท่องเที่ยวนางาซากิ - ซากะ

สนามบินฟุกุโอกะ (Fukuoka Airport)

รถไฟ
5 นาที

สถานีฮาคาตะ (Hakata Station)

รถไฟชินคันเซ็น
60 นาที

สถานีทาเคโอะ อนเซ็น (Takeo onsen Station)

รถยนต์
15 นาที

สถานีทาเคโอะ อนเซ็น (Takeo onsen Station)

รถไฟ
15 นาที

สถานีอาริตะ (Arita Station)

รถยนต์
5 นาที

สถานีอาริตะ (Arita Station)

รถไฟ
25 นาที

สถานีซาเซโบะ (Sasebo Station)

เดิน
5 นาที

วันที่ 2

เส้นทางท่องเที่ยวนางาซากิ - ซากะ

สถานีซาเซโบะ (Sasebo Station)

รถบัส
8 นาที

สถานีซาเซโบะ (Sasebo Station)

รถไฟ
30 นาที

วันที่ 3

เส้นทางท่องเที่ยวนางาซากิ - ซากะ

เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch)

รถไฟ
1 ชั่วโมง 25 นาที

สถานีนางาซากิ (Nagasaki Station)

รถไฟ
15 นาที

สถานีโบสถ์คาทอลิกโออุระ (Oura Cathedral Station)

เดิน
1 นาที

สถานีโบสถ์คาทอลิกโออุระ (Oura Cathedral Station)

รถไฟ
15 นาที

สถานีนางาซากิ (Nagasaki Station)

รถบัสรับส่ง
30 นาที

สถานีนางาซากิ (Nagasaki Station)

เดิน
1 นาที

วันที่ 4

เส้นทางท่องเที่ยวนางาซากิ - ซากะ

สถานีนางาซากิ (Nagasaki Station)

รถไฟ
1 ชั่วโมง 30 นาที

สถานีฮาคาตะ (Hakata Station)