เรื่องน่ารู้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะที่วางตัวอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 5 เกาะใหญ่ ได้แก่ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกคุ คิวชู และโอกินาวะ

จดหมายข่าวอื่นๆ