เที่ยวญี่ปุ่นในฤดูหนาว

ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธุ์)

ฤดูที่ทุกพื้นที่เป็นสีขาวละลานตาไปกับหิมะ หากเล่นสกีไม่เป็นสามารถปั้นตุ๊กตาหิมะหรือเล่นสโนว์โมบิลในพื้นที่ๆ จัดไว้ให้ได้และมีเทศกาลดังๆคือ เทศกาบหิมะที่มีจัดหลายๆจุดด้วยกัน รวมถึงเทศกาลปีใหม่และ การประดับประดาไฟจัดแสงสีเสียง

จดหมายข่าวอื่นๆ