เที่ยวรอบเมือง เรื่องปราสาท

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีปราสาทสวยงามและมีชื่อเสียงมากมายทั่วประเทศ อีกทั้งยังหลากหลายสไตล์ ทั้งสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม หรือจะตามแบบสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศษ รวบรวมไว้ในเอกสารนี้

จดหมายข่าวอื่นๆ