ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีทั่วญี่ปุ่น

ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี กลางคืนจะยาวนานและท้องฟ้าจะกระจ่างใส อากาศเย็นสบายเป็นลักษณะเด่นของฤดูนี้ นอกจากนี้ยังเป็นฤดูเก็บเกี่ยวจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไมม้และอาหารต่างๆ

จดหมายข่าวอื่นๆ