นโยบายคุกกี้

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ https://www.jnto.or.th (“เว็บไซต์”) เมื่อคุณได้เข้าใช้บริการของเว็บไซต์ดังกล่าว จะถือว่าคุณตกลงอนุญาตและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานคุกกี้ของเราและของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานร่วมกันกับเรา หรืออยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันกับเรา

นโยบายคุกกี้ของเราจะอธิบายให้ทราบว่าคุกกี้คืออะไร วิธีที่เราใช้งานคุกกี้ วิธีที่บุคคลที่สามซึ่งอยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันกับเรา หรือเราอาจร่วมดำเนินงานหรือเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยจะใช้คุกกี้ในการให้บริการ และทางเลือกที่คุณจะได้รับเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเกี่ยวกับคุกกี้ ทั้งนี้เราสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือ กลุ่มข้อความขนาดเล็กหรือไฟล์ต่างๆในเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมซึ่งจะถูกส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำการดำเนินการและการกำหนดลักษณะของคุณ (อาทิ การเข้าสู่ระบบ ภาษา ขนาดตัวอักษร และการกำหนดลักษณะการแสดงผลอื่นๆ) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุณจึงไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้ใหม่ทุกครั้งที่กลับมาเยือนเว็บไซต์ หรือสามารถเลือกดูจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งได้

ระบบจะจัดเก็บไฟล์คุกกี้ไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์หรือบุคคลที่สามจดจำคุณได้ และจะช่วยให้คุณเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปสะดวกมากขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากการใช้บริการเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น
คุกกี้มีทั้งประเภท “ถาวร” หรือ “ตามการใช้งาน” คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์มือถือหลังคุณยุติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่วนคุกกี้ตามการใช้งานจะถูกลบออกจากระบบทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์

ผู้ใช้บริการควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวควบคู่กับนโนบายคุกกี้ของเว็บไซต์ทุกครั้ง

เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานของเว็บไซต์ กรุณากดออกจากการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่อไปจะถือว่าคุณได้รับทราบและให้ความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโนบายคุกกี้นี้

วิธีที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นใช้งานคุกกี้

เมื่อคุณใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์แห่งนี้ ไฟล์คุกกี้จำนวนหนึ่งจะถูกบรรจุเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์ของเรา และวิเคราะห์วิธีที่ผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อวิเคราะห์ดูแลติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์
 • ช่วยวัดข้อมูลการแสดงโฆษณาและยอดคลิก
 • เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละรายได้ผ่านการจัดแสดงเนื้อหา

อย่างไรก็ดีตัวเซิร์ฟเวอร์จะไม่สามารถอาศัยคุกกี้ในการค้นหาชื่อหรือที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้

เราอาจใช้ข้อมูลคุกกี้ของคุณบางส่วนร่วมกับบุคคลที่สามผู้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเราในขณะนี้และในอนาคต ซึ่งรวมถึงสำนักงานองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นในต่างแดน สำนักงานการท่องเที่ยวท้องถิ่นในญี่ปุ่น สำนักงานตัวแทนโฆษณา ผู้จัดการและผู้รวบรวมข้อมูล

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

นอกจากคุกกี้ของเราเองแล้ว เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งานแล้วจึงส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่พาร์ทเนอร์ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ การกระจายโฆษณา และการวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ Google และ Facebook ส่วนพาร์ทเนอร์แต่ละรายก็อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ตัวผู้ใช้งานได้มอบให้กับพาร์ทเนอร์แต่ละราย หรือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมได้จากการที่ผู้ใช้งานได้ใช้บริการของพาร์ทเนอร์แต่ละราย
ตัวอย่างเช่น เราใช้ Google Analytics เพื่อเฝ้าติดตามปริมาณการใช้งานเว็บไซต์ และวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเข้ามาอ่านในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนั้น เราอาจใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อช่วยในการดำเนินการศึกษาวิจัยตลาด และปรับปรุงพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานหรือเนื้อหาภายในเว็บไซต์

พาร์ทเนอร์ต่าง ๆ ของเราอาจรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่นอกประเทศไทย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีใช้บังคับอยู่ในประเทศของพาร์ทเนอร์เหล่านั้น อาจแตกต่างจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่ผู้ใช้งานพักอาศัย จึงทำให้อาจมีบางกรณีที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีใช้บังคับอยู่ในประเทศของคุณ หรือน้อยกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

แต่อย่างไรก็ตามเราจะดำเนินการในการจัดการคุกกี้ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

คุณมีตัวเลือกอะไรบ้างเกี่ยวกับคุกกี้

คุณมีสิทธิที่จะยกเลิกการยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม การปิดใช้คุกกี้ตัวหนึ่งหรือหมวดหมู่คุกกี้ใดหมวดหมู่หนึ่งจะเท่ากับเป็นการลบคุกกี้ที่มีอยู่ออกจากเบราว์เซอร์ ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องดำเนินการผ่านช่องทางอื่นที่แยกต่างหากจากภายในเบราว์เซอร์ของคุณ กรุณาเข้าไปดำเนินการได้ที่เว็บเบราเซอร์ที่คุณใช้ ตามที่จะได้ระบุไว้ต่อจากนี้

กรุณารับทราบด้วยว่าในกรณีที่คุณลบคุกกี้หรือปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ คุณอาจจะไม่สามารถใช้งานบางอย่างที่เรามีให้บริการได้ครบทั้งหมด คุณอาจจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลบางอย่างบนเว็บรวมทั้งการกำหนดลักษณะ ทั้งนี้ระบบอาจจะไม่สามารถแสดงผลหน้าเว็บบางจุดได้อย่างสมบูรณ์

 1. สำหรับผู้ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Chrome
  โปรดไปที่หน้านี้ของ Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050
 2. สำหรับผู้ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer
  โปรดไปที่หน้านี้ของ Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835
 3. สำหรับผู้ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Firefox
  โปรดไปที่หน้านี้ของ Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
 4. สำหรับผู้ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Safari
  โปรดไปที่หน้านี้ของ Apple: https://support.apple.com/en-us/HT201265

สำหรับผู้ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่น ๆ โปรดไปที่หน้าเว็บอย่างเป็นทางการของเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งาน

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อเราได้ที่
Email: info_bangkok@jnto.go.jp

แหล่งข้อมูลสำหรับค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

หากคุณสนใจ กรุณาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้จากเว็บไซต์บุคคลที่สามดังต่อไปนี้

คุกกี้ วัตถุประสงค์ แหล่งอ้างอิงข้อมูล
Google Analytics การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน
(1) การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวใน Universal Analytics
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en

(2) ส่วนเสริมเบราว์เซอร์เพื่อเลือกไม่รับ Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Maps/Google Earth บริการระบุพิกัดตำแหน่ง

(2) ข้อกำหนดในการใช้บริการเพิ่มเติมของ Google Maps/Google Earth
https://www.google.com/help/terms_maps.html?hl=en

Google Adwords การนำส่งโฆษณา
(1) นโยบายความเป็นส่วนตัว
http://www.google.co.jp/intl/en/policies/privacy/
การลงโฆษณา http://www.google.co.jp/intl/en/policies/technologies/ads/
*การทำการตลาดซ้ำ https://support.google.com/adwords/answer/2453998
(2) การตั้งค่าสำหรับโฆษณา Google
http://www.google.com/ads/preferences/
*วิธีเลือกไม่รับ DFP(DoubleClick for Publishers) หรือ DFA(DoubleClick for Advertisers)
กำหนดค่า “Opt out of interest-based Google ads across the web”
Facebook การนำส่งโฆษณา
(1) นโยบายข้อมูล
https://www.facebook.com/about/privacy

(2) เกี่ยวกับโฆษณาบน Facebook
https://www.facebook.com/help/769828729705201/
*ดู “การทำงานของโฆษณาบน Facebook” > “Facebook ตัดสินใจอย่างไรที่จะแสดงโฆษณาให้ฉันเห็น และฉันจะควบคุมการมองเห็นโฆษณาได้อย่างไร”

ADARA การกำหนดเป้าหมายโฆษณา
(1) นโยบายข้อมูล
https://adara.com/privacy-promise/

(2) เลือกไม่รับ
https://adara.com/opt-out/

Treasure Data การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน (1) แถลงการณ์เรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลลูกค้า
https://www.treasuredata.com/privacy/
Oracle BlueKai การกำหนดเป้าหมายโฆษณา
(1) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Oracle Marketing Cloud & Oracle Data Cloud
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html

(2) การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตที่ขับเคลื่อนโดย Oracle Data Cloud
https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-choices.html#iba

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2564