ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ร่วมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบิน” ของโซนบูธญี่ปุ่น ภายในงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26 (TITF#26)

ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม “โซนบูธญี่ปุ่น” ภายในงาน TITF#26 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้จัดได้ทำการจับฉลากรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น (ฮาเนดะ หรือ นาริตะ) รวมทั้งสิ้น 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่งแล้ว โดยผู้โชคดีได้แก่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้รางวัลตั๋วเครื่องบิน

  1. รางวัลตั๋วเครื่องบินดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ทางสายการบินระบุไว้
  2. เมื่อสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง เที่ยวบิน หรือชื่อผู้เดินทางได้
  3. รางวัลตั๋วเครื่องบินดังกล่าวไม่สามารถจำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  4. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ทางสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ สาขากรุงเทพฯ จะทำการอธิบายรายละเอียดและเงื่อนไขให้กับทางผู้โชคดีให้ทราบ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อสินค้าเที่ยวญี่ปุ่นภายในงานและร่วมกิจกรรมกับทางเราในครั้งนี้