ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม
“ญี่ปุ่น เที่ยว สุข สนุก – Japan Spring 2018”

ทางองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมโหวตสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบมากที่สุด

จาก 10 สถานที่แนะนำในช่วงฤดูใบไม้ผลิทั่วญี่ปุ่น

ซึ่งภาพสถานที่ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดได้แก่ Riverside of Funakawa

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โดยการจับฉลากจากผู้ร่วมโหวตภาพ Riverside of Funakawa ซึ่งได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุด มีดังนี้

1. รางวัล กล้อง Go Pro พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

  1. กิตติ์ชญาห์ เป้าทองรุจิโรจน์

2. รางวัล กล้อง Kitty instax จำนวน 2 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

  1. อรวรรณ ธรรมวิจารณ์
  2. ณัฏฐณิชา อ่วมสถิตย์

3. รางวัล กระเป๋าเดินทาง Rilakkuma จำนวน 3 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

  1. น้ำฝน นัยขจร
  2. สลิลภร แก่นเพ็ชร
  3. อรนุช จันทร์ฉาย

4. รางวัล กระเป๋าอเนกประสงค์ลายภูเขาไฟฟูจิ (ขนาดพกพา) จำนวน 7 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

  1. ศรีพัชรินทร์ เนตรพันธุ์
  2. ภิรญา ณ นครพนม
  3. ณัฐวรรธน์ ศิริเวชธำรง
  4. สมโชค ฤทธิ์คง
  5. Rungdawan nakanon
  6. Jeerasak Sittiphon
  7. กาญจนา ฤกษ์สงเคราะห์

5. รางวัล ผ้าคลุมลายภูเขาไฟฟูจิ (30 x 40 นิ้ว) จำนวน 10 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

  1. ไวทยา จำนงสุทธเสถียร
  2. Supaporn Maneewong
  3. ปาริชาต บุตรดีมี
  4. โชติกา สุขสิน
  5. นวพร วรรณวิศาล
  6. เต็มสุข ชื่นบานเย็น
  7. ปวเรศ ศุขเสมอ
  8. ปริย แย้มบุปผา
  9. อรรัมภา ตวงทวีทรัพย์
  10. ศศิกาญจน์ ทองตระกูล

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล

ถึงกิจกรรมจะจบลงแล้ว แต่ยังสามารถดูภาพและข้อมูลท่องเที่ยวของทั้ง 10 สถานที่แนะนำในช่วงฤดูใบไม้ผลิทั่วญี่ปุ่นได้ที่ www.jnto.or.th/spring2018