วัด ศาลเจ้า และปราสาทที่สวยงามของชูบุ (Chubu)

ปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle), ไอจิ (Aichi)

ปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle) แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนาโกย่า (Nagoya City) เป็นปราสาทเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานราว 400 ปี มีชื่อเสียงโดดเด่นด้วยรูปสลักปลาหัวเสือทองคำ คินโนะชะจิโฮะโกะ (Kin no Shachihoko) บนหลังคาหอคอยยอดปราสาท และอีกสิ่งที่ไม่ควรพลาดชมก็คือกำแพงหินรอบปราสาทที่เต็มไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่เรียงตัวซ้อนกันเป็นชั้นสวยงาม รวมถึงวังฮมมารุ (Honmaru Palace) ที่กรุล้อมผนังด้านในด้วยภาพเขียนอันงดงามวิจิตรบนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ (อยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซม) ชั้นบนสุดยังเป็นจุดชมวิวเมืองนาโกย่าที่เต็มไปด้วยตึกสูงเสียดฟ้าเรียงราย

ปราสาทแห่งนี้สามารถเดินทางไปได้แสนสะดวกโดยขึ้นรถไฟใต้ดินไปจากสถานีซะคะเอะ (Sakae Station) ที่อยู่ใจกลางเมือง ในวันที่ออกไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งก็สามารถแวะไปเที่ยวต่อได้ง่าย

ที่อยู่
Nagoya Castle

1-1, Honmaru, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi

แผนที่
การเดินทาง จากสถานี Nagoya โดยสารรถไฟ Subway Higashiyama Line ไปลงที่สถานี Sakae ใช้เวลา 5 นาที จากนั้นโดยสารรถไฟ Subway Meijo Line ไปลงที่สถานี Shiyakusho ใช้เวลา 3 นาที แล้วเดินอีก 5 นาที
ค่าใช้จ่าย มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) http://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/13_english/index.html
เว็บไซต์ (ภาษาไทย) http://www.nagoya-info.jp/th/see/facilities/nagoya_castle.html

ศาลเจ้าอิเสะจิงงู (Ise Jingu Shrine), มิเอะ (Mie)

ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Jingu Shrine) เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี มีความพิเศษเพราะเป็นศาลเจ้าที่ชาวญี่ปุ่นคุ้นเคยและเคารพสักการะมาแต่สมัยโบราณในฐานะมาตุภูมิทางจิตวิญญาณ มีชื่อเรียกคุ้นปากกันทั่วไปว่า โอะอิเสะซัง (Oise-san) ประกอบไปด้วย
 ศาลเจ้าชั้นนอก หรือ เกะคู (Geku) คือ ศาลเจ้าโทะโยเคะได (Toyokedai jingu Shrine) ได้บรรยากาศเหมือนเดินสู่อ้อมกอดแห่งเทพเจ้า ซึ่งเป็นที่สถิตหลักขององค์ โทยูเคะ เทพเจ้าแห่งเกษตรกรรม
ศาลเจ้าชั้นใน หรือ ไนคู (Naiku) คือ ศาลเจ้าโคไต (Kotai Jingu Shrine) สามารถสักการะเทพเจ้าอามาเทราซุ (Amaterasu) ผู้เป็นต้นตระกูลของจักรพรรดิ

ศาลเจ้าอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 125 ศาลเจ้า
 ย่านเมืองเก่าโอฮาไรมาจิ (Oharai-machi) ตั้งอยู่ด้านหน้าใกล้กับทางเข้าศาลเจ้าใน (Naiku) ของศาลเจ้าอิเสะ (Ise Jingu) เรียงรายไปด้วยร้านค้ามากมาย ท่ามกลางบรรยากาศเมืองเก่า มีอาคารโบราณสมัยเอโดะและสมัยเมจิตลอดระยะทางกว่า 800 เมตร และช่วงกลางจะพบตรอกโอคะเงะโยะโคโจ (Okage Yokocho) ที่จะได้ลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่อของจังหวัดมิเอะมากมายหลายชนิด

ที่อยู่
Ise Jingu Shrine

1, Ujitachi-cho, Ise-shi, Mie
279, Toyokawa-cho, Ise-shi, Mie

แผนที่
การเดินทาง จากสถานี Kintetsu Nagoya โดยสารรถไฟ Kintetsu Limited Express ไปลงที่สถานี Ise-shi ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาทีเดิน 10 นาที
ค่าใช้จ่าย ฟรี
เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.isejingu.or.jp/
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) http://www.isejingu.or.jp/en/index.html
เว็บไซต์ (ภาษาไทย)

ปราสาทกุโจฮะชิมัง (Gujo Hachiman Castle), กิฟุ (Gifu)

ปราสาทกุโจฮะชิมัง (Gujo Hachiman Castle) เป็นปราสาทบนเขาที่สร้างขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ทางเดินขึ้นสู่ยอดเขามีกำแพงหินที่เรียงรายสวยงาม หอคอยยอดปราสาท 4 ชั้นและป้อมปราการสร้างขึ้นด้วยไม้ในปีค.ศ. 1933 ตามแบบแผนสถาปัตยกรรมโบราณ จากชั้นบนสุดของหอคอยสามารถมองเห็นวิวเมืองกุโจ (Gujo City) และทิวเขาสลับซับซ้อนของดินแดนแถบโอะคุมิโนะ (Okumino) ส่วนบ้านเมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมังนั้น ยังหลงเหลือบรรยากาศแบบย้อนยุคอยู่ ในเมืองมีรางน้ำจำนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ซึ่งจะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง ด้วยบรรยากาศที่ทำให้หวนนึกถึงอดีตทำให้ทั้งเมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้

นอกจากนี้เมืองกุโจยังมีชื่อเสียงโดดเด่นด้วย กุโจโอโดริ (Gujo-odori Dance) หรือระบำบงโอโดริ (Bon-odori Dance) ที่จัดขึ้นทุกปีเป็นเวลา 33 คืนติดต่อกันอีกด้วย

ที่อยู่
Gujo Hachiman Castle

659, Ichinohira, Yanagi-machi, Hachiman-cho, Gujo-shi, Gifu

แผนที่
การเดินทาง จากสถานี Nagoya โดยสารรถไฟ JR Limited Express Wide View Hida ไปลงที่สถานี Mino-Ota ใช้เวลาณ 40 นาที จากนั้นโดยสารรถไฟ Nagaragawa Railway ไปลงที่สถานี Gujo Hachiman ใช้เวลา 80 นาที แล้วโดยสารรถ Mame Bus ไปลงที่ป้าย Jokamachi Plaza ใช้เวลา 10 นาที จากนั้นเดินต่อ 15 นาที
ค่าใช้จ่าย มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น) http://castle.gujohachiman.com
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) https://www.jnto.go.jp/eng/spot/castles/hachiman.html
เว็บไซต์ (ภาษาไทย) https://www.jnto.or.th/newsletter/gujo-hachiman/

วัดไดฮนซัง เอเฮจิ (Daihonzan Eihei-ji Temple), ฟุคุอิ (Fukui)

วัดไดฮนซัง เอเฮจิ (Daihonzan Eihei-ji Temple) เป็นวัดพิเศษของศาสนาพุทธนิกายโซโต (Buddhist Soto Sect.) และเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานราว 750 ปีแล้ว ประกอบด้วยอาคารซึ่งรวมถึงประตูใหญ่และหอธรรมต่างๆ รวม 7 หลัง  เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินเล็กๆ ในจำนวนนี้มีห้องโถงใหญ่ซันโชคะคุ (Sanshokaku Hall) ซึ่งมีภาพประดับฝ้าเพดานทั้งสิ้น 320 ภาพ และเชื่อกันว่าหากใครสามารถหาภาพปลาคาร์พ (2 ภาพ) สิงโต (2 ภาพ) และกระรอก (1 ภาพ) เจอก็จะมีความสุขสมหวังในชีวิต ที่วัดแห่งนี้มีพระสงฆ์มาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นจำนวนมาก และเปิดโอกาสให้ผู้มาเยี่ยมชมวัดได้สัมผัสกับประสบการณ์การนั่งสมาธิในแบบเซน (Zen meditation) ได้ นอกจากนี้ในวันที่ 20 สิงหาคมยังมีการจัดงาน เทศกาลลอยดวงประทีปใหญ่แห่งวัดเอเฮจิ (Eihi-ji Temple Great Toro Nagashi Festival) ซึ่งจะมีการลอยโคมไฟกระดาษกว่าหมื่นชิ้นไปตามแม่น้ำอีกด้วย

ที่อยู่
Daihonzan Eihei-ji Temple

5-15 , Shihi, Eiheiji-cho, Yoshida-gun, Fukui

แผนที่
การเดินทาง จากสถานี Nagoya โดยสารรถไฟ JR Tokaido Shinkansen ไปลงที่สถานี Yonehara ใช้เวลา 30 นาที จากนั้นโดยสารรถไฟ JR Hokuriku Main Line Limited Express ไปลงที่สถานี Fukui ใช้เวลา 1 ชั่วโมง  แล้วโดยสารรถไฟ JR Echizen Railway ไปลงที่สถานี Eiheiji-guchi จากนั้นโดยสารรถ Keifuku Bus ไปลงที่ Eiheiji ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย ฟรี
เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น) http://kankou.town.eiheiji.lg.jp/guide/
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) http://global.sotozen-net.or.jp/eng/temples/jp/index.html
http://www.fuku-e.com/lang/english/feature/index.php?navi=1
เว็บไซต์ (ภาษาไทย)