8. เทศกาลบอลลูน (Saga Balloon Festival), จังหวัดซะกะ (Saga)

“ภาพบอลลูนหลากสีสันที่ทยอยกันล่องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสดใส
แห่งฤดูใบไม้ร่วง จะสร้างความตื่นตาตื่นใจ”

9-place-have-fun-the-whole-family-17-saga-balloon-festival

© Saga City Tourist Association

9-place-have-fun-the-whole-family-18-saga-balloon-festival

© Saga City Tourist Association

เทศกาลบอลลูนแห่งจังหวัดซะกะ (Saga Balloon Festival) คือเทศกาลที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมบอลลูนกว่า 100 ลูกจากทั่วโลก รับรองว่าภาพของบอลลูนหลากสีสันที่ทยอยกันล่องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าใสแห่งฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับทั้งผู้ใหญ่และเด็กอย่างแน่นอน และหากได้เก็บภาพสวยๆ ของเด็กคู่กับบอลลูนก็คงจะเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากนี้หากออกไปไกลอีกสักหน่อย ก็จะได้เห็นท้องทุ่ง “ชิจิเมนโซ (Shichimenso)” วัชพืชชนิดหนึ่งที่มีสีแดงสวยและแม้จะไม่ใช่ช่วงงานเทศกาลบอลลูน แต่ที่จังหวัดซะกะแห่งนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์บอลลูนไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับความรู้เกี่ยวกับบอลลูนอีกด้วย

ที่อยู่ (Balloon Festival venue)
Kasegawasenjiki 1092, Ogino, Oaza, Kasemachi, Saga-shi, Saga
ค่าเข้า ฟรี
ระยะเวลาจัดงาน 1 – 15 พฤศจิกายน 2017
เว็บไซต์งานเทศกาลบอลลูน
(ภาษาไทย)
http://saga-travelsupport.com/th/spot/detail.html?id=328
เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์บอลลูน
(ภาษาอังกฤษ)
http://www.sagabai.com/balloon-museum/site_files/file/panf/balloommuseum_en.pdf
เว็บไซต์ทุ่งชิจิเมนโซ
(ภาษาไทย)
http://saga-travelsupport.com/th/spot/detail.html?id=329
เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ) http://www.sibf.jp/en/

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2017