ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสีที่เมือง Obara

เชื่อหรือไม่ว่ามีดอกซากุระที่บานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงด้วย?!

obara-2013-02obara-2013-03

ซากุระพันธุ์นี้มีชื่อว่า Shikizakura หรือ ซากุระสี่ฤดู โดยมีความพิเศษที่แตกต่างจากซากุระทั่วๆไปคือจะบาน 2 ครั้ง ต่อปี ดอก Shikizakura เริ่มบานในช่วงกลางเดือนมีนาคมในฤดูใบไม้ผลิและจะบานอีกครั้งตอนปลายเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไม้ร่วง คุณสามารถชมซากุระที่ออกดอกพร้อมกับใบไม้แดงได้ที่ เมือง Obara จังหวัด Aichi ทางภาคกลางของญี่ปุ่น ซึ่งที่บริเวณนี้จะมีดอก Shikizakura มากถึง 10,000 ต้น ใครที่พลาดชมดอกซากุระในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังสามารถมาดูดอกซากุระได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

งานเทศกาลชมดอกซากุระและใบไม้แดงจะจัดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีร้านอาหารแผงลอยสไตล์ญี่ปุ่นตั้งขายในบริเวณงาน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การแสดง Obara Kabuki ตลอดจนการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กระดาษญี่ปุ่นและศูนย์ศิลปะหัตกรรม นอกจากนี้ยังมีต้น Shikizakura ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีซึ่งถือเป็นสมบัติทางธรรมชาติของจังหวัดไอจิให้ชมอีกด้วย

งาน  : เทศกาลชมดอกซากุระและใบไม้แดงครั้งที่ 17 (Obara Shikizakura Matsuri)
ช่วงเวลา : วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2013

การเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ (เดินทางโดยรถไฟและต่อรสบัส) : จากสถานี Nagoya นั่งรถไฟใต้ดินสาย Higashiyama เปลี่ยนรถที่ Fushimi ต่อสายรถไฟใต้ดินTsurumai และสาย Meitetsu Toyoya (ทั้ง2สายเชื่อมต่อกันโดยตรง) ลงสถานี Toyata-shi (ใช้เวลา 55 นาที) จากนั้นนั่งรถบัส Toyota Oiden bus สาย Obara-toyota มุ่งไปทาง Kaminigi (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

เว็บไซต์ลิงค์  ภาษาอังกฤษ (เอกสารแผ่นพับของงานเทศกาลนี้เมื่อปี 2012)
http://obara-kankou.sakura.ne.jp/wp-content/uploads/2012/11/obara_english-.pdf 
ภาษาญี่ปุ่น http://www.kankou-obara.toyota.aichi.jp/?cat=14

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2013

จดหมายข่าวอื่นๆ